Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Barn og unge er for verdifulle til at de ikke skal få rett behandling og oppfølging💛 Nylig kom en oppsiktsvekkende rapport om helsetilbudet for barn og unge med kjønnsinkongruens. I dag er det ingen som kan bekrefte at behandlingen som tilbys er forsvarlig, det er nærmest null kunnskap om langtidsvirkninger. \n\nDet er ingen i dag som kan garantere forsvarligheten av disse irreversible behandlingene. Denne svært unge pasientgruppen risikerer uforsvarlig og skadelig behandling. Som samfunn har vi sviktet noen av de aller mest sårbare blant oss. KrF mener det er på høy tid å trekke i bremsen for å innhente mer kunnskap, lytte til fagstemmene og sette igang studier for konsekvensene av behandlingen. \n\nDerfor foreslår vi en 18-års aldersgrense på kjønnskorrigerende behandling. Er du enig?

Postet:
2023-05-10 12:40:27