Beta
Søket ga 464 treff.
Hårek Elvenes
2023-05-26 16:31:29

En spesiell dag på krigshistorisk grunn i Natvikfjellene.

Hårek Elvenes
2023-05-25 08:43:39

Utfordret forsvarsministeren i Spørretimen; "hvorfor er det en minimal økning i forsvarsbevilgningene i Revidert nasjonalbudsjett, til tross for at regjeringen med brask og bram ved flere anledninger har varslet betydelig økte bevilgninger til Forsvaret?

Hårek Elvenes
2023-05-24 20:39:36

Gir en kommentar til VG om betydningen av at hangarskipet USS Gerald Ford besøker Oslo og Norge🇳🇴🇺🇸.

Hårek Elvenes
2023-05-23 22:37:43

Høyre måles til 34,1%😄. Ikke verst😄

Hårek Elvenes
2023-05-10 16:46:25

Uttaler meg i saken. Dette går for tregt. Det er krig i Europa. Etterspørselen etter ammunisjon er mangedoblet, og Nammo er en av fem store produsenter av ammunisjon i Europa. Kontrakten med Nammo burde være klar innen Stortinget skal behandle saken.

Hårek Elvenes
2023-05-08 18:45:07

Flott å se at mange har heist flagget i dag 8.mai🇳🇴! Russlands invasjon og barbariske krigføring i Ukraina har igjen minnet oss om at fred og frihet ikke kan tas for gitt. Norge har flere ganger gjennom historien måttet kjempe for å vinne og gjenvinne sin frihet og selvstendighet. Slike perioder kan komme på ny. Det gjelder og være forberedt!

Hårek Elvenes
2023-05-08 09:27:56

I dag markerer vi 8. mai🇳🇴. Jeg synes Nordahl Grieg sier det så presist: "Frihet og liv er ett"!

Hårek Elvenes
2023-04-27 10:29:30

Vi befinner oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, og 3. mai legger Forsvarskommisjonen frem sine råd og veivalg for å trygge Norge fremover.\n\n– Kommisjonens rapport blir startskuddet for forsvarsdebatten frem mot den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren som skal vedtas av Stortinget neste år, sier forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes.\n\nHer kan du lese mer om Høyres forventninger: https://hoyre.no/2023/04/27/hoyres-forventninger-til-forsvarskommisjonen/

Hårek Elvenes
2023-04-22 17:10:45

Vinter og sommer i skjønn forening i Marka i dag😄! Noen på ski, andre på syklel👍! Tørre grusveier i vinterlandskap er sjelden å oppleve!

Hårek Elvenes
2023-04-20 20:01:26

Fullt kjør dagen lang😄!!

Hårek Elvenes
2023-03-26 10:36:10

Advarte landsmøtet mot å endre norsk basepolitikk, og ble hørt😄.

Hårek Elvenes
2023-03-22 08:01:16
Nordens dag 2023: Med krig i nærområdene, hvor går Norden?

Nordens dag nærmer seg. Start dagen med en god frokost og sinnrik samtale om det nordiske samarbeidet i en usikker tid, moderert av Hilde Sandvik («Norsken, svensken og dansken»).

Hårek Elvenes
2023-03-14 12:59:17

Stortinget vedtar idag en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kr. Rødt vil ikke bidra med militær hjelp. Det hadde ikke eksistert et Ukraina idag dersom Rødts linje hadde vunnet frem!

Hårek Elvenes
2023-03-11 12:57:29

Sverige hjemsøkes av mareritt🇳🇴😄🇸🇪!

Hårek Elvenes
2023-03-08 13:50:39

Det gjelder å øke produksjonen av ammunisjon!

Hårek Elvenes
2023-03-04 14:33:40

Norfolk🇳🇴🇺🇸!

Hårek Elvenes
2023-03-01 08:04:47

14 timers dag i New York! 😄

Hårek Elvenes
2023-02-25 15:31:44

Perfekt skidag, verken mer eller mindre!👏😄

Hårek Elvenes
2023-02-17 20:33:46

Ble «forært» «Minnesota-pass» av Christina Carleton, direktøren på Norway House i Minneapolis, under et besøk på Stortinget i dag. Et særdeles hyggelig og interessant møte med bla digital omvisning i det nye bygget til Norway House i Minneapolis, som Dronning Sonja nylig åpnet. Et senter for formidling og utvikling av de sterke historiske, kulturelle og økonomiske båndene mellom Norge og Midt-Vesten. Tradisjon og historie står naturligvis sentralt, men her vektlegges også det moderne Norge🇳🇴🇺🇸. Senteret markedsfører norsk kunst og kultur, og legger til rette for videreutvikling av de gode forbindelsene mellom Norge og Midtvesten innen næringsliv og akademia. Norway House...

Hårek Elvenes
2023-02-16 11:00:16

SKRIVER OM 50 ÅR MED UTVEKSLING MELLOM HV OG NATIONAL GUARD I MINNESOTA\n\nI er det 50 år siden Heimevernet startet samarbeidet US National Guard. Hvert år drar norske HV-soldater og HV-ungdommer fra hele landet til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører.\n\nSamtidig kommer amerikanske «HV-soldater» til Norge for å trene i et barsk norsk klima. Minnesota var neppe et tilfeldig valg av område. De kulturelle båndene mellom Norge og Minnesota er sterke, og Minnesota er delstaten i USA med flest (om lag 850 000) norskamerikanere.\nForholdet til USA og samarbeidet med USA er avgjørende for norsk sikkerhet. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er...

Laster...
Laster...