Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Uttaler meg i saken om Forsvaret i Aftenposten i dag: \n\nHøyres Hårek Elvenes mener det er gode grunner til å lytte til Storberget.\n\n– Det er nødvendig å styrke forsyningsberedskapen. Vi snakker om ammunisjon, drivstoff og reservedeler. Dette henger ikke på ny langtidsplan.\n\nHan forventer at regjeringen i 2024-budsjettet «setter handling bak ordene om å styrke Forsvaret vesentlig», og forutsetter at langtidsplanen er vedtatt før sommeren.\n\nElvenes er særlig opptatt av den høye arbeidsbelastningen for ansatte i Forsvaret og faren for personellflukt.\n\n– 25 prosent av personellet i Forsvaret arbeider mer enn 1,38 årsverk. Forsvaret kan mangle 1000 offiserer og 1700 befal i 2028. Det trengs personellstimulerende tiltak, og utdanningskapasiteten må økes ytterligere.

Postet:
2023-08-14 17:34:42

Delt innhold:
Uttaler meg i saken om Forsvaret i Aftenposten i dag: \n\nHøyres Hårek Elvenes mener det er gode grunner til å lytte til Storberget.\n\n– Det er nødvendig å styrke forsyningsberedskapen. Vi snakker om ammunisjon, drivstoff og reservedeler. Dette henger ikke på ny langtidsplan.\n\nHan forventer at regjeringen i 2024-budsjettet «setter handling bak ordene om å styrke Forsvaret vesentlig», og forutsetter at langtidsplanen er vedtatt før sommeren.\n\nElvenes er særlig opptatt av den høye arbeidsbelastningen for ansatte i Forsvaret og faren for personellflukt.\n\n– 25 prosent av personellet i Forsvaret arbeider mer enn 1,38 årsverk. Forsvaret kan mangle 1000 offiserer og 1700 befal i 2028. Det trengs personellstimulerende tiltak, og utdanningskapasiteten må økes ytterligere.