Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Uttaler meg i saken: \nSalg til Romania viktig\nHøyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier at det er naturlig at Norge medvirker til oppbygging av luftforsvaret i Ukraina.\n\n– Det kan gjøres på ulike måter, som krever nærmere vurderinger, legger han til.\n\nHøyre-politikeren påpeker at Norge allerede deltar i F-16-koalisjonen for trening av det ukrainske luftforsvaret.\n\n– Kampfly er viktig for å styrke luftvernet i Ukraina både mot angrep på sivile og militære mål. Russernes terrorbombing av sivile mål er uhyrlig, sier Elvenes.\n\nHan minner om at kampfly også er viktig for å kunne drive offensive bakkeoperasjoner.\n\n– Kontroll av luftrommet og støtte av kampfly er avgjørende for fremrykkingen på bakken, sier Høyres forsvarspolitiske talsperson.\n\nElvenes sier at salget av 32 fly til Romania er viktig for Natos østflanke.\n\n– Salg av F-16 til Romania må sees i en større sammenheng. Romania er en del Natos østflanke med grense til Moldova, et land som Russland forsøker å destabilisere, sier Hårek Elvenes til TV 2.

Postet:
2023-08-21 19:48:56

Delt innhold:
Kilder til TV 2: Norge har F-16-fly som kan gis til Ukraina
De norske F-16-flyene er blant de best vedlikeholdte i verden. 12 fly vil utgjøre en skvadron.