Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
-Vi har nå blytunge analyser som viser akkurat det samme. Vi har forsvarsanalysen fra FFI, totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen, og ikke minst det fagmilitære rådet til forsvarssjefen. Alle peker mot den samme konklusjonen: Forsvaret må styrkes og det må styrkes forholdsvis raskt, sa Høyres Hårek Elvenes.

Postet:
2023-08-17 08:40:29

Delt innhold:
Arendalsuka: - Forventer at Forsvaret prioriteres i neste års statsbudsjett
Det haster å komme i gang med bevilgninger til Forsvaret, og det haster å få i gang samtaler partiene imellom, med sikte på et forsvarspolitisk forlik om langtidsplanen for Forsvaret. Det var konklusjonen etter dagens forsvarspolitiske debatt under Arendalsuka. I debatten stilte forsvarsminister...