Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
POLITISK SAMARBEID FOR Å TRYGGE LANDET\n\nForsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene.\n\nDet er også en kontinuitet fra tidligere langtidsplaner. Materiell og våpensystemer som ble vedtatt anskaffet i tidligere planer, eksempelvis kampfly og maritime overvåkingsfly, begynner nå å gi god effekt på Norges forsvarsevne. Som forsvarssjefen peker på, vil den sikkerhetspolitiske utviklingen vil kreve mer av oss de neste årene.\n\nPå bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den klare oppfordringen til regjeringen om å involvere Stortinget i forkant av langtidsplanens fremleggelse neste år. Bare slik kan vi få et bredt forlik og en troverdig opptrapping av forsvarsbudsjettene som vil stå seg over en lang periode.

Postet:
2023-06-08 14:31:57

Delt innhold:
POLITISK SAMARBEID FOR Å TRYGGE LANDET\n\nForsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene.\n\nDet er også en kontinuitet fra tidligere langtidsplaner. Materiell og våpensystemer som ble vedtatt anskaffet i tidligere planer, eksempelvis kampfly og maritime overvåkingsfly, begynner nå å gi god effekt på Norges forsvarsevne. Som forsvarssjefen peker på, vil den sikkerhetspolitiske utviklingen vil kreve mer av oss de neste årene.\n\nPå bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den klare oppfordringen til regjeringen om å involvere Stortinget i forkant av langtidsplanens fremleggelse neste år. Bare slik kan vi få et bredt forlik og en troverdig opptrapping av forsvarsbudsjettene som vil stå seg over en lang periode.