Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Marginal økning i forsvarssatsingen. Når 15 mrd reduseres til 1,5 mrd:

Postet:
2023-10-06 17:40:32

Delt innhold:
Høyre: – Regjeringen har oversolgt forsvarsbudsjettet
– Forsvarbudsjettet svarer ikke på Forsvarskommisjonens behov, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes.