Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Bevilgningene til Forsvaret må økes, og staten må uansett betale. Uttaler meg i saken;\nDet er hevet over enhver tvil at bevilgningene til Forsvaret må økes de neste årene. Fondstanken er interessant, men til syvende og sist er det staten som må finansiere dette»\n\nHøyre vil føre en ansvarlig politikk med utgangspunkt i handlingsregelen, men ivaretagelse av landets frihet og suverenitet står i en særstilling. Opprettholdelse av oljefondets verdier forutsetter at fred og frihet bevares.

Postet:
2023-07-19 16:45:10

Delt innhold:
Hvordan skal en storsatsing på Forsvaret betales?
Skal skatten øke for å sikre storsatsing på Forsvaret? Blir det store budsjettkutt på andre områder? Eller skal vi tappe fra Norges pengebinge – Oljefondet?