Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Regjeringen har oversolgt forsvarsbudsjettet. Den reelle økningen er langt mindre enn det som er kommunisert. 15 mrd reduseres til 1,5 mrd. Les mer:

Postet:
2023-10-07 09:15:10

Delt innhold:
Høyre misfornøyd: Forsvarsbudsjettet er oversolgt
Forsvarsbudsjettet blir 15 milliarder kroner større i 2024. Men når Ukraina-bidrag, prisstigning og annet er trukket fra, er den reelle økningen til norsk forsvar langt mindre.