Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:

Postet:
2023-07-18 11:28:58

Delt innhold:
I dag er det 150 år siden kong Oscar II og dronning Sofie ble kronet til konge og dronning av Norge i Nidarosdomen. 👑 Oscar II var den siste av unionskongene, han var Norges konge fra 1872 til 1905. \n\nOscar II besøkte Norge ofte i sin regjeringstid, men hans forhold til Stortinget ble stadig mer konfliktfylt og preget av politisk uenighet. Som et resultat av dette erklærte et enstemmig norsk storting at unionen mellom Norge og Sverige var oppløst i 1905. Oscar II frasa seg den norske tronen i oktober samme år, og var konge av Sverige frem til sin død i 1907.\n\nBildet er fra da Oscar II gjennomførte den høytidelige åpningen av Stortinget i 1903.\n\nFoto: L. Szacinski/Oslo Museum