Beta
Søket ga 17 treff.
Rødt
2022-06-12 10:04:21

Syns du budsjettprat er vanskelige greier? I dagens 🕛 Tid for tall oppsummerer Marie Sneve Martinussen Rødts forslag til revidert nasjonalbudsjett i fem punkter.\n\n#tidfortall #revidertnasjonalbudsjett

Dag Inge Ulstein
2022-05-21 08:27:55

RT @josteinhk: I dag skriver @btno om regjeringens foreslåtte kutt til #menneskerettigheter. Fra @RaftoFoundation er vi tydelig på hvor alvorlig dette er i en tid der autoritære krefter er på fremarsj, ikke bare i #Russland. Dette kuttet må @Stortinget kutte #revidertnasjonalbudsjett https://t.co/aRqWXBtKIb

Rødt
2022-05-15 10:03:41

Har du små barn? Da er du blant de som taper på politikken regjeringa legger opp til i revidert nasjonalbudsjett. Marie Sneve Martinussen forklarer mer i ukas 🕐 Tid for tall.\n\n#tidfortall #revidertnasjonalbudsjett #forskjellsnorge

Ola Elvestuen
2022-05-13 18:07:24

RT @Karoline_Andaur: Med #revidertnasjonalbudsjett bryter regjeringen sitt løfte om at klima & natur skal være rammen rundt all politikk. Det kuttes i #bistand, #skogvern, tiltak mot #plastforøpling, innsats for #regnskogen. Og for lite midler gis miljøkartlegging for #havvind\nhttps://t.co/F3OHnBJYza

Rødt
2022-05-12 19:02:38

Rødt mener regjeringa ikke gjør nok mot de galopperende prisene i revidert nasjonalbudsjett. Hva mener du?\n\n#rnb #revidertnasjonalbudsjett

Kulturdepartementet
2022-05-12 11:01:17

Midlane skal gå til breiddetiltak for barn og ungdom og mottakarane er blant andre fritidsklubbar, @Fargespill og @Stolpejakta. Målet er å styrke både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i heile landet. https://t.co/1BdHEhD4jT #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:59:18

Midlane skal gå til breiddetiltak for barn og ungdom og mottakarane er blant andre fritidsklubbar, @Fargespill og @Stolpejakta. Målet er å styrke både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i heile landet.https://t.co/zn6E8A9VN4 #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:56:10

Med auken på 46,5 millionar er den samla løyvinga til denne potten på 345,5 millionar kroner. Det vil sikre full kompensasjon for alle godkjente søknader som blei levert innan søknadsfristen 1. desember 2021. https://t.co/evd3pqjTK8 #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:51:46

SATSAR PÅ BARN OG UNGE:\n- Vi vil at barn og unge over heile landet skal kunne delta i fritidsaktivitetar. Derfor prioriterer vi no prosjekt som gjer fellesarenaer innan idrett og kultur meir tilgjengelege for barn og unge, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. \n\nI revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å styrke finaniseringa til aktivitetstiltak- og prosjekt for barn og unge med 15 millionar kroner:\n\n• 6,7 millionar kroner til Ungdom og Fritid og eit prosjekt på fritidsklubbane med å inkludere fleire barn og unge i dataspelaktivitetar. \n• 4 millionar kroner til Stiftelsen Fargespill \n• 1,3 millionar kroner til Stolpejakten \n• 1 million...

Marit Knutsdatter Strand
2021-06-18 16:37:37

Hei @MathildeTG hører du etterspør @Senterpartiet sitt engasjement om skole. Ca 14:50 i RNB-debatten i dag var mitt innlegg om utdanning - og hvordan Høyre har abdisert sin rolle som kunnskapsparti. Hør det gjerne i reprise 🔆 #revidertnasjonalbudsjett #debatt #storting

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-05-11 21:14:58

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
2021-05-11 19:28:30

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 #RNB #revidertnasjonalbudsjett

📘Vet du at elever på ungdomsskolen og videregående kan få gratis leksehjelp gjennom Røde Kors sin digitale leksehjelp? 📕Stadig flere elever bruker leksehjelpen, så nå vil regjeringen at Røde Kors sin digitale leksehjelp skal få 6 millioner kroner til å utvikle plattformen og lage en enda mer moderne løsning slik at flere ungdommer kan få hjelp med leksene! 😄Regine Leksen er en av de mange dyktige frivillige som sitter klar til å hjelpe.🖐✏🎥 Regjeringen foreslår å bruke totalt 266 millioner kroner til å igjen tapt lærdom under pandemien. Les mer her👉🏻 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/266-millionar-kroner-til-a-ta-igjen-tapt-laring-hos-barn-og-unge/id2848719/ #RNB #revidertnasjonalbudsjett

I dag legg Regjeringa fram revidert nasjonalbudsjett. Regjeringa styrkjer innsatsen for å redusere negative konsekvensar av koronapandemien for sårbare grupper. ❤️ Den eine tiltakspakka, på 260 millionar kroner, skal mellom anna bidra til å: - Auke deltakinga og inkluderinga i ferie- og fritidsaktivitetar, inkludert sommarferietilbod for barn og unge og aktivitetstilbod for barn i mottak. - Styrkje satsinga på velferdsteknologi blant barn, unge og vaksne med funksjonsnedsetjingar. - Styrkje dei private og statlege barnevernsinstitusjonane som følgje av pandemien. - Styrkje kapasiteten til familievernet og stiftinga Alternativ til Vold. - Gje valdsutsette og valdsutøvararar eit betre tilbod om oppfølging, og styrkje...

Karin Andersen
2019-05-14 21:18:34

RT @ReddBarna: Bra at @Regjeringen vil gi ettåringer som bor på asylmottak gratis kjernetid i barnehagen. Dette har @ReddBarna anbefalt lenge. Barnehage er viktig for å skape trygge rammer og en mer normal hverdag for #barn i en situasjon som kan være vanskelig. #revidertnasjonalbudsjett

Karin Andersen
2019-05-14 19:05:14

RT @ReddBarna: Vi vet at #barn som vokser opp i familier med dårlig råd ofte ikke har gode nok boforhold. Bomiljø har store konsekvenser for barns oppvekstforhold. Barn trenger stabilt og trygt bomiljø , og @Regjeringen må derfor øke bostøtten betraktelig. #revidertnasjonalbudsjett

Laster...
Laster...