Beta
Søket ga 12 treff.
Kulturdepartementet
2023-05-12 08:42:48

NYNORSK I 138 ÅR: \n12. mai i 1885 slo Stortinget fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal vere jamstilte skriftspråk i forvaltninga. \n \nDifor blir #nynorskdagen markert 12. mai. Denne dagen oppmodar Noregs Mållag, Norsk Målungdom og vi folk til å skrive nynorsk!\n \nTreng du litt hjelp med rettskrivinga? Eit godt tips er Ordbøkene som gir rettleiing i begge målformer, er gratis og lett å bruke https://ordbokene.no/ \n \nDet er Språkrådet (NO) og Universitetet i Bergen som står bak og arbeidet med å revidere ordbøkene har fått om lag 38 millionar kroner i støtte frå Kultur- og...

Kulturdepartementet
2023-05-12 08:42:48

NYNORSK I 138 ÅR: \n12. mai i 1885 slo Stortinget fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal vere jamstilte skriftspråk i forvaltninga. \n \nDifor blir #nynorskdagen markert 12. mai. Denne dagen oppmodar Noregs Mållag, Norsk Målungdom og vi folk til å skrive nynorsk!\n \nTreng du litt hjelp med rettskrivinga? Eit godt tips er Ordbøkene som gir rettleiing i begge målformer, er gratis og lett å bruke https://ordbokene.no/ \n \nDet er Språkrådet (NO) og Universitetet i Bergen som står bak og arbeidet med å revidere ordbøkene har fått om lag 38 millionar kroner i støtte frå Kultur- og...

Kvit eller gul? Uansett: tusen takk for fine t-skjorter, Noregs Mållag og Norsk Målungdom! I året som kjem skal me skrive enda meir nynorsk! #nynorskdagen Terje Aasland

Olje- og energidep
2022-06-08 12:19:49

Kvit eller gul? Uansett: tusen takk for fine t-skjorter, @noregsmallag og @Malungdommen ! I året som kjem skal me skrive enda meir nynorsk! #nynorskdagen https://t.co/IqUzVx4JEv

Miljøpartiet De Grønne
2022-05-12 18:57:51

Dei som er unge i dag skal leve lengst på denne jorda. Sjølvsagt bør dei få vere med å styre både samtida og framtida si! No har stortingspolitikarane i Arbeiderpartiet endeleg sagt ja til at 16-åringar kan få røyste i lokalval. Med det manglar me berre fem røystar på å få fleirtal i Stortinget. Vil fleire parti kome etter? \n\n#nynorskdagen

Rasmus Hansson
2022-05-12 17:33:47

Me treng ei matkastelov!\n\nTi prosent av menneskeskapte klimagassutslepp i verda kjem frå mat som går i søpla. Matsvinn er eit klima- og naturproblem, men teiknar også eit bilete av kor totalt urettferdig verda er. Ein tredel av all mat som vert produsert i verda kjem aldri til ein tallerken. Det er grovt uetisk at me i Noreg kastar tonnevis med mat i året medan folk i verda svelt.\n\nNoreg ligg dårleg an til å nå FN sitt berekraftsmål om halvering av matsvinn innan 2030. Rapporten for matsvinn i 2020 viser at bransja har bomma på sitt fyrste delmål. Matsvinnet vart redusert...

Senterpartiet
2022-05-12 14:59:51

Hurra for Akershus, Buskerud, Østfold, Finnmark, Troms, Vestfold, og Telemark!🎉\n\n- Dette er ein god dag for lokaldemokratiet, seier @siggjelsvik.🍀\n\n#senterpartiet #nærfolk #nynorskdagen

Olje- og energidep
2022-05-12 11:39:43

Her finn du @oeddep sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett (RNB). I år blir RNB lagt fram på same dag som #nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk. God lesnad! https://t.co/wOewoXJBFj

Kulturdepartementet
2022-05-12 11:01:17

Midlane skal gå til breiddetiltak for barn og ungdom og mottakarane er blant andre fritidsklubbar, @Fargespill og @Stolpejakta. Målet er å styrke både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i heile landet. https://t.co/1BdHEhD4jT #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:59:18

Midlane skal gå til breiddetiltak for barn og ungdom og mottakarane er blant andre fritidsklubbar, @Fargespill og @Stolpejakta. Målet er å styrke både den organiserte og uorganiserte aktiviteten i heile landet.https://t.co/zn6E8A9VN4 #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:56:10

Med auken på 46,5 millionar er den samla løyvinga til denne potten på 345,5 millionar kroner. Det vil sikre full kompensasjon for alle godkjente søknader som blei levert innan søknadsfristen 1. desember 2021. https://t.co/evd3pqjTK8 #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Kulturdepartementet
2022-05-12 10:51:46

SATSAR PÅ BARN OG UNGE:\n- Vi vil at barn og unge over heile landet skal kunne delta i fritidsaktivitetar. Derfor prioriterer vi no prosjekt som gjer fellesarenaer innan idrett og kultur meir tilgjengelege for barn og unge, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. \n\nI revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å styrke finaniseringa til aktivitetstiltak- og prosjekt for barn og unge med 15 millionar kroner:\n\n• 6,7 millionar kroner til Ungdom og Fritid og eit prosjekt på fritidsklubbane med å inkludere fleire barn og unge i dataspelaktivitetar. \n• 4 millionar kroner til Stiftelsen Fargespill \n• 1,3 millionar kroner til Stolpejakten \n• 1 million...

Laster...
Laster...