Beta
Søket ga 522 treff.
Kulturdepartementet
2021-09-14 08:40:42
Kulturdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Kulturdepartementet
2021-09-09 12:33:07

🔸Kompensasjonsordningen var fastsatt til å gjelde til og med 31. oktober, men blir nå forlenget til 31. desember 2021 med omtrent samme innretning. 👉- Dette gjør vi for å skape forutsigbarhet. Jeg vet at det er planlagt mange arrangement i hele Norge gjennom høsten og før jul, og med en forlengelse av kompensasjonsordningen bidrar vi til å gjøre situasjonen litt mer forutsigbar i tilfelle noe blir avlyst eller nedskalert som følge av pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. 🔸Kompensasjonsordningen for kultursektoren er en midlertidig ordning som Kulturdepartementet har opprettet, og som Kulturrådet forvalter, for å bidra til å holde...

Kulturdepartementet
2021-09-07 14:14:09

44 millioner kroner fordeles nå til kulturformål over hele landet🙌 – Jeg er glad for at vi med dette kan støtte mange av de gode initiativene og prosjektene som finnes ute i kultur-Norge. Mye av denne potten går til en av mine hjertesaker, nemlig å skape et mer mangfoldig og inkluderende samfunn. Jeg håper med dette at kulturinstitusjoner blir enda bedre rustet til å åpne for nye grupper publikum og deltagere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. 👉Pengene er restmidler fra Norsk Tippings overskudd i 2020 og vil bli utbetalt til en rekke ulike prosjekter og tiltak over hele landet...

Kulturdepartementet
2021-09-03 14:39:41

🏀Basketlek og mange smil å se da den nye idrettsstrategien "Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett" ble lansert i Iladalen i dag☀️ 🏀Regjeringens strategi inneholder både tiltak for å gjenoppta idrettsaktiviteten etter pandemien og tiltak som skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett🌈 🏀- Det er særlig viktig å unngå at pandemien skaper økte skjevheter i deltakelse. Inkludering og mangfold er noe vi må jobbe aktivt for å få til. Det er utrolig viktig at idretten oppleves som en representativ og inkluderende arena - uavhengig av deltagerens sosiale bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse, sier...

Kulturdepartementet
2021-09-02 13:33:41
Kulturdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Kulturdepartementet
2021-08-23 09:40:21

🤔Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for spillinteresserte barn og unge? Nå er det laget en veileder som skal hjelpe kommuner, frivillige organisasjoner og andre som vil lage fysiske møteplasser for datakultur. - Gjennom de siste 18 månedene tror jeg at vi alle har forstått hvor viktig det er for oss mennesker å møtes. Det kan ikke være slik at det bare er de som har store kjellerstuer med alt det riktige utstyret som kan samle venner til spilling, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja da veilederen ble lagt fram. 👉Veilederen er utarbeidet av samarbeidsnettverket Møteplass Datakultur som består av...

Kulturdepartementet
2021-08-08 16:53:56

- Takk Tokyo! 🇯🇵 Etter noen hektiske dager med medaljefangst i OL, politiske møter, utdeling av Kongens fortjenstmedalje med mer, setter kultur- og likestillingsministeren kursen hjem til Norge. Tusen takk til ノルウェー大使館 Norwegian Embassy in Tokyo, Norges idrettsforbund og Team Norway for et flott opphold, og magiske øyeblikk.

Kulturdepartementet
2021-08-07 10:28:49

Hurra for et historisk norsk OL-gull i sandvolley🤩Anders Mol og Christian Sandlie Sørum har levert en fantastisk prestasjon og er de yngste gullvinnerne i sandvolley gjennom tidene🥇🇳🇴❣️

Kulturdepartementet
2021-07-02 09:26:18

– Jeg er stolt og glad for å kunne sende forslaget om lovregulering av konverteringsterapi på høring. Dette har vært et grundig og tidkrevende arbeid som har resultert i et forslag jeg mener vil gi reell beskyttelse mot konverteringsterapi, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konverteringsterapi-sendes-pa-offentlig-horing/id2865043/

Kulturdepartementet
2021-06-30 08:24:53

- Dessverre har ikke alle barn og unge de samme mulighetene til å oppleve, skape og dele kunst og kultur. Vi i regjeringen vil at alle barn og unge skal kunne erfare glede og mestring gjennom kunst og kultur, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Ordningen Inkludering i kulturliv er opprettet for å gi flere sjansen til å delta. Nå har Kulturtanken fordelt 5 millioner kroner til 31 prosjekter over hele landet - fra Evenskjer i Finnmark til Moss i Viken. Blant prosjektene som får støtte er et esport-prosjekt på Otta, filmworkshop i Groruddalen og dansekamp i Hallingdal https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/5-millioner-til-inkludering-i-kulturliv/id2864607/

Kulturdepartementet
2021-06-29 10:02:16

🔸15 kunstmuseum får tilsaman 19 millionar kroner til innkjøp av samtidskunst, kunsthandverk og design. 🔸Målet med tildelinga er å stimulere til skapande kunstnarleg aktivitet i heile landet, og medverke til utvikling av samlingane. 🔸– Vi har sett at støtte til kunstkjøp har vore eit vellukka tiltak, og i denne runden vil vi særleg fremme samiske samtidskunstnarar. Difor får RiddoDuottarMuseat v/ Sámediggi - Sametinget og Nordnorsk Kunstmuseum tre millionar kvar, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja. 🔸Ein million kvar får Henie Onstad Kunstsenter, Drammens Museum, KODE, Musea i Sogn og Fjordane, Vestfoldmuseene, Preus museum, Lillehammer Kunstmuseum, SØRLANDETS KUNSTMUSEUM, Haugalandmuseet, Museum Stavanger,...

Kulturdepartementet
2021-06-25 09:32:38
Kulturdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Kulturdepartementet
2021-06-21 09:56:07
Kulturdepartementet (Norge) sitt framsidebilete
Kulturdepartementet
2021-06-18 13:05:00

✅Nå åpner breddeidretten og kulturfrivilligheten for voksne. ✅Fra 19. juni får voksne unntak fra 1-meters regelen når de deltar på idretts- kultur- og fritidsaktiviteter. ✅Unntaket gjelder både innendørs og utendørs. ✅Barn og unge kan delta på arrangementer over hele landet. ✅Flere kan være tilskuere på arrangementer

Kulturdepartementet
2021-06-15 08:44:35

💚Snart kan vi igjen gå på store konserter, teater, fotballkamper og festivaler. ✅Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer når trinn 3 innføres. ✅Hovedregelen er at en negativ koronatest skal likestilles med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. ✅Kulturdepartementet vil sammen med helsemyndighetene invitere næringen til et møte der vil vi svare på spørsmål om arrangementer, testing og kontroll. 👉🏻Les mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-du-bruke-koronasertifikatet-innenlands-i-norge/id2861004/

Kulturdepartementet
2021-06-09 12:05:54

SheDecides er ei global rørsle som er samla i trua på at alle kvinner og jenter har rett til å ta avgjerder som berre ho skal ta. Med i rørsla er blant andre kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Han og fleire andre europeiske leiande politikarar skriv at ingen skal tvingast til å gjennomføre eit uønskt svangerskap og kvinner skal ikke døy av svangerskap eller fødsel #SheDeceides https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/09/end-all-legal-barriers-to-abortion-say-leading-european-politicians

Kulturdepartementet
2021-05-31 14:57:28

Denne helga var kultur- og likestillingsminister Abid Raja på befaring i Narvik🌟. Der formidla han at regjeringa er positiv til å yte statleg tilskot på inntil 280 millionar kroner til anleggsutbygging dersom VM i alpint 2027 blir tildelt Norges Skiforbund og Narvikfjellet ❄⛷

Kulturdepartementet
2021-05-28 10:20:24

Regjeringen vil delfinansiere og legge til rette for at testarrangementer kan gjennomføres. Planen er at de skal gjennomføres i Oslo og Bergen i juni i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske Konsertarrangører. – Jeg er veldig fornøyd med at flere brikker for å kunne gjennomføre dette er på plass. Forskning på effekten av hurtigtester kan ha konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet, og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne ha...

Kulturdepartementet
2021-05-25 09:53:28

Du kan gjøre en forskjell! Det er ikke alltid så mye som skal til. Hvis du ser noen som blir utsatt for rasisme, kan du velge enten å late som ingenting - eller å reagere👇

Laster...
Laster...