Person / Aktør:
Kulturdepartementet
Kulturdepartementet

Innlegg:
Med auken på 46,5 millionar er den samla løyvinga til denne potten på 345,5 millionar kroner. Det vil sikre full kompensasjon for alle godkjente søknader som blei levert innan søknadsfristen 1. desember 2021. https://t.co/evd3pqjTK8 #revidertnasjonalbudsjett #nynorskdagen

Emneknagger:

Postet:
2022-05-12 10:56:10

Delt innhold:
Det blir full kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg i 2022
Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 å sette av 46,5 millionar kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.