Beta
Søket ga 358 treff.
Kulturdepartementet
2023-11-30 15:43:30

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området. Det gir andre perspektiver, ulike historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier Jaffery.https://t.co/b7mlEXH5uK

Kulturdepartementet
2023-11-30 15:39:03

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Den sikrer at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i Bergen. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo for andre perspektiv, historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier Jaffery.

Kulturdepartementet
2023-11-24 14:41:03

– I heile landet har vi levande musikkmiljø som vi ønsker at fleire barn og unge skal kunne ta del i. Vi vil ikkje at økonomi skal vere eit hinder for å oppdage talent eller dyrke ei interesse, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.https://t.co/mGx9Dwzl7C

Kulturdepartementet
2023-11-24 13:55:27

– No er det fleire familiar enn før som slit med å betale kontingent og utstyr. Vi vil at flest mogleg skal få moglegheita til å oppleve både meistring, helse og tilhøyregheit, seier kultur- og likestillingsminister Jaffery.https://t.co/a0W85fApwh

Kulturdepartementet
2023-11-24 13:51:55

– Frivilligheita er ein viktig berebjelke i samfunnet vårt. Kvar dag trår frivillige til for dei som treng det mest - det blir ekstra tydeleg no i førjulstida når mange slit, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.https://t.co/4G2N2HYQY9

Kulturdepartementet
2023-11-17 15:20:58

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer til mottaking for å markere den norske innsatsen i Special Olympics World Games 2023 i Berlin 🏆🏸🤾🎳🤸🥋🏇🏌️🏅\n\n@idrett \n\nhttps://t.co/tez5aFX1az

Kulturdepartementet
2023-11-16 16:07:49

Nå starter regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. Planen skal være klar i løpet av neste høst ❤️💚💛💙\n\nhttps://t.co/SKKuT2CB23

Kulturdepartementet
2023-11-15 15:52:27

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overrasket @aryforevig med statuett og 100 000 kroner på konsertscenen Blå på Grünerløkka tirsdag kveld 🎶🏆\n\n@Gramart_artist\n\nhttps://t.co/mctrr7R9dK

Kulturdepartementet
2023-11-08 15:54:20

Mange opplever diskriminering på bakgrunn av sin religiøse tilhørighet, og at de ikke hører til. Regjeringen vil nå forlenge og fornye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer https://t.co/PDPiWzqYwI

Kulturdepartementet
2023-10-20 10:26:03

@Mediebedriftene og KUD inviterer til seminar om Mangfold i mediene tirsdag 24. oktober https://t.co/iMqst4HIR3

Kulturdepartementet
2023-10-12 10:55:46

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og administrerende direktør i @Kopinor, Hege Munch Gundersen, legger fram en ny Bokhylla-avtale i morgen kl. 14 på @Nasjonalbibl 📚💻\n\nhttps://t.co/2HEM777c7n

Kulturdepartementet
2023-10-06 11:02:37

– Vi tek aktive grep for å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet, idretten og i frivillige organisasjonar, uansett bakgrunn og kvar ein bur, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. https://t.co/Yxrnk5EDVP

Kulturdepartementet
2023-10-04 11:37:54

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery presenterer kultur- og likestillingsbudsjettet fredag kl. 13:30 på IBSEN Museum & Teater 🎩\n\nhttps://t.co/8eTbUQN69W

Kulturdepartementet
2023-10-04 11:37:21

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery presenterer kultur- og likestillingsbudsjettet fredag kl. 13:30 på IBSEN Museum & Teater 🎩\n\nhttps://t.co/8eTbUQN69W

Kulturdepartementet
2023-09-29 12:43:57

Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelege digitale tenester i biblioteka 📚🏛️🛜\n\nhttps://t.co/zkplEvwbwm \n\n@Nasjonalbibl

Kulturdepartementet
2023-08-22 12:30:20

– Desse arrangementa aukar mangfaldet i idretten i Noreg. Eg er sikker på at vi får sjå store prestasjonar av fantastiske utøvarar og mykje glede, båe på toppnivå og på breddenivå, seier kultur- og likestillingsministeren ⚽️🏒⛳️🏊\n\nhttps://t.co/ZOlyCZyctd

Kulturdepartementet
2023-07-17 10:33:18

– Riddu Riđđu gjer oss som publikum og deltakarar bevisste og stolte over både samisk kultur og annan urfolkskultur, i Noreg og internasjonalt, og det vil vi sjølvsagt støtte, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/HKfpaAXgud

Kulturdepartementet
2023-07-17 10:29:07

– Riddu Riđđu er uvurderleg for å fremje samisk og annan urfolkskultur, men festivalen er òg veldig viktig for det internasjonale kultursamarbeidet i nord, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/HKfpaAXgud

Kulturdepartementet
2023-07-12 09:35:09

– Med Iversen får @KulturtankenDKS en direktør med lang erfaring fra drift og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og bred kunnskap om fagfeltet kunst og kultur for, og av og med, barn og unge, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/KcQ9ilCipj

Kulturdepartementet
2023-06-16 09:06:19

Kultur- og likestillingsminister @Trettebergstuen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl møter pressen i dag om konverteringsterapi. https://t.co/tBGkOvbxXl

Laster...
Laster...