Beta
Søket ga 184 treff.

Denne veka fann Kontaktforum mellom nasjonale minoritetar og sentrale myndigheiter stad i Oslo. På forumet blei viktige saker for dei ulike minoritetane tatt opp, og representantane frå dei ulike nasjonale minoritetane kom med innspel direkte til myndigheitene. \n\n–Det var stor stas å sjå at så mange unge deltok på årets Kontaktforum. Det er viktig at dei unge sine synspunkt og meiningar blir høyrde, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande. \n\nUnder forumet deltok fleire av ungdommane i ein panelsamtale for å diskutere saker dei er opptatt av.

I dag, 26. november, er det 81 år sidan Selma Victoria Nathan vart arrestert av norske polititenestemenn i sin heim i Oslo. Selma vaks opp i København og var utdanna sjukepleiar. Ho var gift med den norsk-jødiske advokaten Einar Nathan, saman hadde dei to søner. \n\nPå denne mørke dagen i 1942 vart 529 jødar deportert med transportskipet Donau frå Noreg. Selma var ein av mange som aldri kom heimatt. I alt vart 773 jødar deportert frå Noreg under andre verdskrig, dei fleste direkte til Auschwitz. Berre 38 av dei overlevde. \n\nFleire stadar i Noreg finn du snublesteinar til minne om...

I Norge er det plass til alle. Uansett hvem du er, hvor du kommer fra eller hvilken religion du har❤\n\nDessverre vet vi at flere føler seg utrygge og opplever truende hendelser. Vi skal kjempe mot antisemittisme, rasisme og hat!\n\nNå arbeider regjeringen blant annet med å lage en ny handlingsplan mot antisemittisme.\n

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til åpent fag- og innspillsmøte om elektronisk stemming 6. desember i Oslo. På møtet vil ulike brukergrupper, sikkerhetsmyndigheter, fagmiljøer og andre interesserte få mulighet til å gi innspill til departementets videre arbeid med å vurdere om, og eventuelt hvordan, elektronisk stemming bør tas i bruk i norske valg.\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/den-norske-valgordningen/apent-fag-og-innspillsmote-om-elektronisk-stemming/id3001659/\n\nIllustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at det norske forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram skal bli permanent og utvides til å gjelde hele EU/EØS.\n\n- Dette er en stor dag for personvernet, og for Norge og Datatilsynet som viser vei. Det er en viktig beslutning for personvernet til folk i hele EU/EØS, at Meta ikke lenger kan bruke personopplysninger til adferdsbasert markedsføring. Teknologi er grenseoverskridende, og denne saken viser i særdeleshet viktigheten av at vi jobber tett opp mot internasjonale aktører for å få på plass trygge og gode rammer for forbrukerne, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung....

Buorre giellavahkku!\n\nSamisk språkveke markeres i år frå 23. til 29. oktober. Kommunal- og distriktsminister, Erling Sande, håper alle vil vere med og synleggjere dei samiske språka i det offentlege rom, auke kunnskapen om samiske språk og bidra til å løfte statusen til Noregs urfolksspråk.

Denne uken er det samisk språkuke. Benytt sjansen til å få med deg foto-utstillingen Árbi / Arv på St.Hanshaugen i Oslo.

Kommunal- og distriktsdepartementet inviterer til nordisk seminar om lokaldemokratiet i Tromsø 9. november. Her vil ledende forskere fra Norden diskutere tilstand og utfordringer på de nordiske lokaldemokratiene – og hvilke viktige veivalg vi står overfor.\n\nPåmeldingsfrist er 27. oktober. Lenke til program og påmelding her: \nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/valg-og-demokrati/lokaldemokrati/lokaldemokratiet-i-norden-i-en-urolig-verden/id2993746/?expand=factbox2994086\n(Foto: Colourbox.com)

I dag var vi fått to nye statsråder på plass i departementet. Erling Sande fra Senterpartiet overtar som kommunal- og distriktsminister etter Sigbjørn Gjelsvik, mens Karianne O. Tung fra Arbeiderpartiet blir digitaliserings- og forvaltningsminister. \n\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-regjeringa3/id3000246/

Denne veka har kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik leidd den norske delegasjonen til FN-konferansen Internet Governance Forum i Kyoto. \n\nNoreg er aktiv i arbeidet med internettforvaltning og samarbeider tett med andre statar. Målet er at internett framleis skal vere ein open og fri arena der ein kvar fritt kan gi og få informasjon, og der grunnleggjande menneskerettar blir beskytta. \n\n– Vi må unngå at statleg regulering av internett bremser utvikling, innovasjon og kommunikasjon, eller misbrukast til sensur eller propaganda. I ei tid der ein gjerne ser at land ynskjer å avgrense fridom på internett, er det i stadig større grad...

– For å lykkast med dei krevjande og viktige oppgåvene kommunane skal løyse for å gi folk ein betre kvardag, gir vi kommunane ein god og føreseieleg økonomi, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/64-milliardar-kroner-vekst-i-frie-inntekter-til-kommunesektoren-i-2024/id2997899/

Denne uken hadde statssekretær Nancy Porsanger Anti gleden av å møte årets jødiske veivisere, Maja og Hannah. De to ungdommene reiser rundt til skoler i Norge for å dele sine erfaringer med å vokse opp som jøde her i landet. \n\n–Maja og Hannah sprer kunnskap om den jødiske minoritetens historie og kultur. De inviterer til samtaler og refleksjoner rundt temaer som identitet, tilhørighet og diskriminering, som bidrar til å bygge broer og skape forståelse. De gjør en viktig jobb, sier Nancy.

Er du samfunnsengasjert og liker å koordinera?\nMe søkjer koordinator/saksbehandlar i seksjon for samordning. \nhttps://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/249128/koordinator-saksbehandlar-i-seksjon-for-samordning

I dag er det valg! 🗳️\n\nAlle norske statsborgere som fyller 18 år i løpet av valgåret kan stemme ved årets valg. Statsborgere fra Danmark, Finland, Island og Sverige kan stemme dersom de var folkeregistrert i Norge senest 30. juni i år. \nI tillegg kan utenlandske statsborgere fra øvrige land stemme, dersom de har vært folkeregistrert i en norsk kommune de siste tre årene før valgdagen. Det eneste du trenger for å avgi din stemme, er gyldig legitimasjon.\n\nInformasjon om hvor og hvordan du kan delta i årets valg, finner du på valg.no

Photos from Regjeringen (Norge)'s post

4.-5. september arrangerte Kommunal- og distriktsdepartementet ungdomsforum for nasjonale minoriteter. Unge representanter fra skogfinnene, romer, romanifolket, jøder og kvener var invitert. \n \n–Vi har lenge ønsket å få til et samarbeid med de unge nasjonale minoritetene. Det er ungdommene som skal føre minoritetenes kultur videre, og de har viktige innspill til vårt videre arbeid med å utvikle politikken for nasjonale minoriteter, sier statssekretær Nancy Porsanger Anti.\n\nUnder samlingen diskuterte ungdommene saker som angår dem og muligheter for videre samarbeid. De fikk også lære mer om hvordan det politiske systemet fungerer, og hva de kan gjøre for å påvirke politikere og myndigheter.

9 august er FNs internasjonale urfolksdag. Årets tema er urfolksungdom som pådrivarar for endring og sjølvbestemming. – Eg vil gratulere samane og andre urfolk i verda med den internasjonale urfolksdagen, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Inger Marie Eira https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/urfolksungdom-tema-for-arets-internasjonale-urfolksdag/id2990504/

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte NASA på sin reise til USA. NASA og Statens kartverk installerer et Satellite Laser Ranging (SLR)-anlegg i Ny-Ålesund, Spitsbergen. Statens kartverks geodetiske jordobservatorium på 79° N er det nordligste anlegget i sitt slag. SLR vil være i drift fra 2025 og gi ekstremt god dekning i observasjon av satellitter i polbane. Dette vil også forbedre målinger av endringer i isdekke og havnivå. \n- Det felles forskningsprosjektet Kartverket og NASA har i forbindelse med SLR er svært spennende. Jeg gleder meg veldig til å se driften av SLR ved det geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund med...

Laster...
Laster...