Person / Aktør:
Klima- og miljødep
Klima- og miljødep

Innlegg:
#Klimautvalget2050 skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050. Utvalget inviterer til webinar mandag 8. november for å presentere mandat og foreløpig plan for arbeidet: https://t.co/ju1WJ8fqwo #miljø #klima

Emneknagger:

Postet:
2021-11-01 08:21:15

Delt innhold:
Klimautvalget 2050 inviterer til webinar 8. november - Klimautvalget 2050
Klimautvalget 2050 skal vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050. Utvalget inviterer til webinar mandag 8. november for ...