Beta
Søket ga 479 treff.
Hårek Elvenes
2022-11-16 22:07:58

Igjen en god måling for Høyre. 31,6 pst gledes😄👍!

Hårek Elvenes
2022-11-11 19:56:01

Prøver utrustningen til soldatene i jegerkompaniet i Garnisonen i Sør-Varanger. Dette er ikke for sveklinger!💪. Ryggsekk, våpen og vest med ammunisjon veier nærmere 50 kg, minst! Jegersoldatene er fysisk og mentalt råsterke! Troppsjef lt. Harbo er av samme kaliber. Alle sammen 100 % dedikert i landets tjeneste🇳🇴. Respekt!

Hårek Elvenes
2022-11-01 18:31:31

Gode meningsmålinger tikker inn for tiden😄. Denne kom akkurat i NRK/Aftenposten 😄!

Hårek Elvenes
2022-10-22 21:40:06

Ber om svar fra forsvarsministeren om situasjonen for driftsorganisasjonen for F35, -de nye kampflyene. Flyene fungerer utnerket, men full effekt er avhengig av at støttefunksjonene også fungerer godt.

Hårek Elvenes
2022-10-17 14:45:30

DET ER ET FØR OG ETTER 24. FEBRUAR 2022\n\nSverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap er utløst av Russlands grusomme angrepskrig mot Ukraina. Et svensk og finsk medlemskap i NATO vil bety en betydelig styrking av NATO, og NATO i nord.\n\nNorden blir et felles operasjonsområde. Hele territoriet og luftrommet kan brukes av nordiske styrker sammen med allierte, og NATOs integrerte kommandostruktur gjør at allierte kan samvirke raskt og effektivt. Samlet vil Norden få betydelig luftmakt med omlag 250 kampfly. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-10-15 21:57:05

Her Majesty Queen Sonja of Norway official opening the Norway House Innovation and Cultural Center in Mineappolis. 🇳🇴 A great day for the USA-Norway relations, above all for the us-norwegians in the Mid-West🇺🇸🇳🇴!

Hårek Elvenes
2022-10-14 08:27:17

Skriver i dag om Sjøforsvarets fremtidige utvikling. \nSjøforsvarets fartøyer drar på årene og nye overflatefartøyer skal etterhvert anskaffes. Krevende og vanskelige avveininger, og meget store investeringer. \n\nDet kystnære sjøforsvar må vi i større grad kunne ivareta selv, mens tilstedeværelse i de store havområdene i nord deles av flere allierte.\n\nSabotasjen mot gassrørledningen i Østersjøen forteller om økt risiko for sabotasje mot kritiske installasjoner til havs, og behov for økt beskyttelse mot denne type trusler.

Hårek Elvenes
2022-10-12 10:38:19

Narviksenteret driver svært viktig kunnskapsformidling om krigen i Nord-Norge. Det må ikke oppstå noen som helst tvil om statens bidrag til sentret.\n\nI en tid da fred, frihet og demokrati settes på prøve, og vi er vitne til et Russland brutale krig mot sitt nabofolk i Ukraina, ser vi med all tydelighet at fred og demokrati ikke kan tas for gitt. Det er disse verdiene Narviksenteret dypest sett er en sterk formidler av.

Hårek Elvenes
2022-10-11 18:02:02

Gode målinger er ikke å forakte😄! H 30 % i VG i dag👍😄.

Hårek Elvenes
2022-09-30 20:13:04

Helt nødvendig! Intet vil glede Putin mer enn om klarer å forstyrre gasseksporten fra Norge til Europa. Han må stoppes!

Hårek Elvenes
2022-09-16 15:07:42

Aktiv bruk av reservister er et effektivt tiltak for \nstyrket forsvarsvilje og bedret forsvarsevne. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-09-08 19:42:31

Rest in peace, Her Majesty❤️

Hårek Elvenes
2022-09-06 22:18:01

Høyre er nå på samme høyder som under Willoch og Nordvik😄👍!

Hårek Elvenes
2022-09-02 22:05:49

Noen tanker i Dagbladet i dag om hvordan forsvarsviljen kan utnyttes bedre. Forsvarsvilje og forsvarsevne er uløselig knyttet sammen:

Hårek Elvenes
2022-08-25 10:45:43
Hårek Elvenes
2022-08-24 16:10:17

Skriver i Forsvarets Forum i dag: Krigen i Ukraina slår inn i norsk forsvarsplanlegging:

Hårek Elvenes
2022-08-20 15:38:28

Spør forsvarsministeren om kaiplass for de nye kystvaktfartøyene/Jan Mayen-klassen. Fartøyene er vesentlig større, kan gjennomføre lengre tokt enn dagens fartøy. Mens Nordkapp-klassen har en lengde på 105 meter, bredde på 14,6 meter og et deplasement på 3200 tonn, har Jan Mayen-klassen en lengde på 136,4 meter, bredde på 21,4 meter og et deplasement på 9612 tonn.

Hårek Elvenes
2022-08-17 07:53:18

EN STERK TILLITERKLÆRING\nGreit; måling er måling, valg er valg. MEN 30 % til H i dagens måling er en sterk tillitserklæring fra velgerne😄. Og inspirerende til tusen👍!

Hårek Elvenes
2022-08-16 07:43:16

Skal Forsvaret vokse må kullene på Krigsskolene økes. Det haster! Nå går de store kullene som ble uteksaminert tidlig på 90-tallet over i pensjonistenes rekker.

Hårek Elvenes
2022-08-11 09:19:46

Regjeringen bør revurdere standpunktet om å tillate russiske fiskefartøy adgang til norske havner. NRK sak i dag med Høyres synspunkt:

Laster...
Laster...