Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2022-12-13 18:11:46

Igjen en måling som viser 32t-tallet for Høyre😄. Denne gangen i VG i kveld😄

Hårek Elvenes
2022-12-11 12:33:37
Photos from Stortinget's post
Hårek Elvenes
2022-12-10 10:08:46

Stadig bedre rundetider😄. Høyre tikker inn til 32,8% på dagens måling i Nationen og Klassekampen!

Hårek Elvenes
2022-12-07 21:21:45

Fin måling i dag igjen😄. Høyre måles til 32,7 % gjennomført av Opinion, for FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå👍😄!

Hårek Elvenes
2022-12-05 17:19:12

Nok en god meningsmåling for Høyre. TV2 melder 30,9 % i dag😄👍!

Hårek Elvenes
2022-12-01 20:47:08

Skriver i Dagens Næringsliv om den fremtidige innretningen av Hæren. Det er i norsk interesse å opprettholde en kapabel landmakt. Dette kan ikke overlates til andre land. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-11-30 13:31:46

Totalt unødvendig av regjeringen å kutte 50 mill. kr til utvikling av norsk forsvarsteknologi i små- og mellomstore bedrifter. Teknologiutvikling for militære formål (ofte også for sivil nytte) i underskogen av små-og mellomstore, er et viktig bidrag i fornyelsen av Forvarets materiell og våpensystemer. Eksemplene er mange på FOU-prosjekter mellom forsvarssektoren og slike bedrifter har resultert i uvurderlige leveranser til Forsvaret. Høyre opprettholder bevilgningen på dagens nivå i sitt alternative statsbudsjett. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-11-20 16:21:14

Nå er det slutt🚴‍♀️😄! Skiene er klargjort👍👏❄️⛷! Sesongens 3600 tilbakelagte km, feires med muffins og kakao på Frognerseteren😄.

Hårek Elvenes
2022-11-19 12:55:05

Høyre vil øke bevilgningene til Forsvaret i 2023 med ca 1 milliarder kroner mer enn regjeringens forslag til forsvarsbudsjett.

Hårek Elvenes
2022-11-16 22:07:58

Igjen en god måling for Høyre. 31,6 pst gledes😄👍!

Hårek Elvenes
2022-11-11 19:56:01

Prøver utrustningen til soldatene i jegerkompaniet i Garnisonen i Sør-Varanger. Dette er ikke for sveklinger!💪. Ryggsekk, våpen og vest med ammunisjon veier nærmere 50 kg, minst! Jegersoldatene er fysisk og mentalt råsterke! Troppsjef lt. Harbo er av samme kaliber. Alle sammen 100 % dedikert i landets tjeneste🇳🇴. Respekt!

Hårek Elvenes
2022-11-01 18:31:31

Gode meningsmålinger tikker inn for tiden😄. Denne kom akkurat i NRK/Aftenposten 😄!

Hårek Elvenes
2022-10-22 21:40:06

Ber om svar fra forsvarsministeren om situasjonen for driftsorganisasjonen for F35, -de nye kampflyene. Flyene fungerer utnerket, men full effekt er avhengig av at støttefunksjonene også fungerer godt.

Hårek Elvenes
2022-10-17 14:45:30

DET ER ET FØR OG ETTER 24. FEBRUAR 2022\n\nSverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap er utløst av Russlands grusomme angrepskrig mot Ukraina. Et svensk og finsk medlemskap i NATO vil bety en betydelig styrking av NATO, og NATO i nord.\n\nNorden blir et felles operasjonsområde. Hele territoriet og luftrommet kan brukes av nordiske styrker sammen med allierte, og NATOs integrerte kommandostruktur gjør at allierte kan samvirke raskt og effektivt. Samlet vil Norden få betydelig luftmakt med omlag 250 kampfly. Les mer:

Hårek Elvenes
2022-10-15 21:57:05

Her Majesty Queen Sonja of Norway official opening the Norway House Innovation and Cultural Center in Mineappolis. 🇳🇴 A great day for the USA-Norway relations, above all for the us-norwegians in the Mid-West🇺🇸🇳🇴!

Hårek Elvenes
2022-10-14 08:27:17

Skriver i dag om Sjøforsvarets fremtidige utvikling. \nSjøforsvarets fartøyer drar på årene og nye overflatefartøyer skal etterhvert anskaffes. Krevende og vanskelige avveininger, og meget store investeringer. \n\nDet kystnære sjøforsvar må vi i større grad kunne ivareta selv, mens tilstedeværelse i de store havområdene i nord deles av flere allierte.\n\nSabotasjen mot gassrørledningen i Østersjøen forteller om økt risiko for sabotasje mot kritiske installasjoner til havs, og behov for økt beskyttelse mot denne type trusler.

Hårek Elvenes
2022-10-12 10:38:19

Narviksenteret driver svært viktig kunnskapsformidling om krigen i Nord-Norge. Det må ikke oppstå noen som helst tvil om statens bidrag til sentret.\n\nI en tid da fred, frihet og demokrati settes på prøve, og vi er vitne til et Russland brutale krig mot sitt nabofolk i Ukraina, ser vi med all tydelighet at fred og demokrati ikke kan tas for gitt. Det er disse verdiene Narviksenteret dypest sett er en sterk formidler av.

Hårek Elvenes
2022-10-11 18:02:02

Gode målinger er ikke å forakte😄! H 30 % i VG i dag👍😄.

Hårek Elvenes
2022-09-30 20:13:04

Helt nødvendig! Intet vil glede Putin mer enn om klarer å forstyrre gasseksporten fra Norge til Europa. Han må stoppes!

Hårek Elvenes
2022-09-16 15:07:42

Aktiv bruk av reservister er et effektivt tiltak for \nstyrket forsvarsvilje og bedret forsvarsevne. Les mer:

Laster...
Laster...