Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Skriver i Dagens Næringsliv om den fremtidige innretningen av Hæren. Det er i norsk interesse å opprettholde en kapabel landmakt. Dette kan ikke overlates til andre land. Les mer:

Postet:
2022-12-01 20:47:08

Delt innhold:
Sverige og Finland i Nato krever en større norsk hær
Det er i norsk interesse å opprettholde en kapabel landmakt. Dette kan ikke overlates til andre land.