Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
DET ER ET FØR OG ETTER 24. FEBRUAR 2022\n\nSverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap er utløst av Russlands grusomme angrepskrig mot Ukraina. Et svensk og finsk medlemskap i NATO vil bety en betydelig styrking av NATO, og NATO i nord.\n\nNorden blir et felles operasjonsområde. Hele territoriet og luftrommet kan brukes av nordiske styrker sammen med allierte, og NATOs integrerte kommandostruktur gjør at allierte kan samvirke raskt og effektivt. Samlet vil Norden få betydelig luftmakt med omlag 250 kampfly. Les mer:

Postet:
2022-10-17 14:45:30

Delt innhold:
Et nytt NATO i nord
Sverige og Finlands søknader om NATO-medlemskap er utløst av Russlands grusomme angrepskrig mot Ukraina. Sverige og Finland er kastet ut i en akutt situasjon, der landenes suverenitet, sikkerhet og politiske handlefrihet ligger i potten. Så sent som i januar i år uttalte Finland president Sanna ...