Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Ber om svar fra forsvarsministeren om situasjonen for driftsorganisasjonen for F35, -de nye kampflyene. Flyene fungerer utnerket, men full effekt er avhengig av at støttefunksjonene også fungerer godt.

Postet:
2022-10-22 21:40:06

Delt innhold:
(+) Krever svar fra ministeren om krise rundt kampflyene
Det vekker oppsikt at kampflypilot Morten Hanche slår alarm om mannskapsmangel ved kampflybasen på Ørlandet.