Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Skriver i dag om Sjøforsvarets fremtidige utvikling. \nSjøforsvarets fartøyer drar på årene og nye overflatefartøyer skal etterhvert anskaffes. Krevende og vanskelige avveininger, og meget store investeringer. \n\nDet kystnære sjøforsvar må vi i større grad kunne ivareta selv, mens tilstedeværelse i de store havområdene i nord deles av flere allierte.\n\nSabotasjen mot gassrørledningen i Østersjøen forteller om økt risiko for sabotasje mot kritiske installasjoner til havs, og behov for økt beskyttelse mot denne type trusler.

Postet:
2022-10-14 08:27:17

Delt innhold:
Sjøforsvaret, hva nå?
Det kystnære sjøforsvar må vi i større grad kunne ivareta selv, mens tilstedeværelse i de store havområdene i nord deles av flere allierte.