Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Narviksenteret driver svært viktig kunnskapsformidling om krigen i Nord-Norge. Det må ikke oppstå noen som helst tvil om statens bidrag til sentret.\n\nI en tid da fred, frihet og demokrati settes på prøve, og vi er vitne til et Russland brutale krig mot sitt nabofolk i Ukraina, ser vi med all tydelighet at fred og demokrati ikke kan tas for gitt. Det er disse verdiene Narviksenteret dypest sett er en sterk formidler av.

Postet:
2022-10-12 10:38:19

Delt innhold:
Ber om garanti for Narviksenteret
Narviksenteret driver svært viktig kunnskapsformidling om krigen i Nord-Norge. Det må ikke oppstå noen som helst tvil om statens bidrag til sentret.