Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Helt nødvendig! Intet vil glede Putin mer enn om klarer å forstyrre gasseksporten fra Norge til Europa. Han må stoppes!

Postet:
2022-09-30 20:13:04

Delt innhold:
Forsvaret med økt tilstedeværelsen ved norske olje- og gassinstallasjoner
Etter regjeringens beslutning om økt beredskap ved norske olje- og gassinstallasjoner, har Forsvaret økt sin synlighet og tilstedeværelse.