Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Totalt unødvendig av regjeringen å kutte 50 mill. kr til utvikling av norsk forsvarsteknologi i små- og mellomstore bedrifter. Teknologiutvikling for militære formål (ofte også for sivil nytte) i underskogen av små-og mellomstore, er et viktig bidrag i fornyelsen av Forvarets materiell og våpensystemer. Eksemplene er mange på FOU-prosjekter mellom forsvarssektoren og slike bedrifter har resultert i uvurderlige leveranser til Forsvaret. Høyre opprettholder bevilgningen på dagens nivå i sitt alternative statsbudsjett. Les mer:

Postet:
2022-11-30 13:31:46

Delt innhold:
Regjeringen kutter 50 millioner til forsvarsteknologi: – Alvorlig og uforståelig
Forsvarsdepartementet gir avslag på FoU-støtte til flere norske forsvarsbedrifter. Det begrunnes med regjeringens budsjettforslag for 2023. – Alvorlig og uforståelig, mener Guri Melby (V) og Hårek Elvenes (H) i utenriks- og forsvarskomiteen.