Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Aktiv bruk av reservister er et effektivt tiltak for \nstyrket forsvarsvilje og bedret forsvarsevne. Les mer:

Postet:
2022-09-16 15:07:42

Delt innhold:
- Flere reservister vil styrke Forsvaret og bidra til økt forsvarsvilje
Hvordan skal forsvarsviljen opprettholdes når en uforholdsmessig liten andel av befolkningen har befatning med Forsvaret? Spørsmålet stilles av Høyres Haarek Elvenes. Han ber Forsvarskommisjonen svare på spørsmålet. Selv mener han at en utvidet reservistordning kan være et svar. Ifølge oppl...