Beta
Søket ga 333 treff.

“Venstre skal hjelpe bedrifter landet over å kaste dagens næringsfiendtlige regjering. Vi skal få på plass en ny som senker skattene og er på lag med de som skaper verdier. I mellomtida skal Venstre-folk over hele landet alltid stille opp for lokalt næringsliv, og sørge for bedriftsvennlige kommuner. Vi skal være ombudspersoner når rammevilkårene er uforutsigbare eller dårlige. Vi skal heie på dem, og vise at vi som lokalpolitikere anerkjenner jobben de gjør for lokalsamfunnet.” \n\nDet løftet ga Venstre-leiar Guri Melby på Venstres Landskonferanse i helga. Eg hadde gleden av å leie ein samtale mellom fire dyktige næringslivs-kvinner frå Oslo,...

“Venstre skal hjelpe bedrifter landet over å kaste dagens næringsfiendtlige regjering. Vi skal få på plass en ny som senker skattene og er på lag med de som skaper verdier. I mellomtida skal Venstre-folk over hele landet alltid stille opp for lokalt næringsliv, og sørge for bedriftsvennlige kommuner. Vi skal være ombudspersoner når rammevilkårene er uforutsigbare eller dårlige. Vi skal heie på dem, og vise at vi som lokalpolitikere anerkjenner jobben de gjør for lokalsamfunnet.” \n\nDet løftet ga Venstre-leiar Guri Melby på Venstres Landskonferanse i helga. Eg hadde gleden av å leie ein samtale mellom fire dyktige næringslivs-kvinner frå Oslo,...

Ei strålande helg på Venstres landskonferanse 2023 i Stjørdal! Over 250 Venstre-folk frå heile landet samla for å sparke i gang den lange valkampen til lokalvalet 2023 - motivasjonen er på topp frå nord til sør! Særleg takk til partileiar Guri for ei strålande tale - og venlege ord og inspirasjon til alle! (..og festen laurdagskvelden vart legendarisk..) Venstre Guri Melby Vestland Venstre Åsta Årøen (V)

Møt forfattar-familien Bjørlo: Alfred, Inger og Kjartan. (Frå Snapchat sin nye kunstige «intelligens»)

Fin fyrste dag på jobb etter påske: Dobbelt-time med 38 tredjeklasse-elevar på Eid vidaregåande skule i faga Politikk&Menneskerettar og Sosialkunnskap om «livet på Stortinget»: Kva driv vi med der inne, kvifor engasjere seg i politikk, kva er dei store sakene i vår tid etc. Sendte til og med inn eit skriftleg spørsmål til regjeringa om plast i havet «på direkten» i timen - som no ligg ute på Stortinget si nettside! \n\nSuperkjekk og aktiv gjeng – skulle gjerne hatt meir tid til å diskutere og høyre, for halvannan time gjekk unna som ein røyk.\n\nTakk til lærarane Cecilie Bjørlo og Liv-Olene...

Regjeringa la fram forslag til ny lakseskatt i dag. Venstre kan gjerne vere med å diskutere forslaget på Stortinget, men då må vi vere sikre på at vi lagar langsiktige løysingar for ein betre næringspolitikk som står seg over tid og tar Noreg og kysten framover. Vi vil ikkje berre vere ein "tilfeldig elskar" for ei regjering som elles lever i ekteskap med eit næringsfiendtleg SV. God stemning i Vandrehallen i dag - alvoret kjem tidsnok dersom vi kjem til forhandlingsbordet!

Noreg treng 65.000 nye «grøne fagfolk» i løpet av sju år – kvar skal dei kome frå?\n\nLitt sett på spissen var det temaet på dagens frukostmøte i regi av LO og Næringslivets Hovedorganisasjon, der eg deltok i politikarpanel for Venstre saman med kollegaer frå Ap, Høgre, Sp og SV.\n\nEitt av svara gir seg sjølv: Vi er nødt å satse meir på yrkesfag på alle nivå – frå ungdomsskule opp til høgare yrkesfagleg utdanning. Vi må få slutt på gamle fordommar i foreldregenerasjonen om at yrkesfag ikkje er like «bra» som å velje akademisk utdanning, fleire unge må få tidleg erfaring...

Eit lite steg i riktig retning, men langt frå nok. Vi treng eit lobbyregister for Stortinget no. Det har mange andre land fått på plass allereie, og ei samla norsk medie- og kommunikasjons-bransje ønskjer det. Men Ap, Høgre, Frp og Sp har til no stoppa det. Sjå mine kommentarar på vegne av Venstre i VG-saka her

Prostatakreft er den vanlegaste typen kreft blant menn i Noreg. Meir enn 5000 får påvist sjukdomen kvart år. 1 av 8 menn får prostatakreft før fylte 75 år. EU sitt ministerråd har nylig vedtatt og løyvd pengar til å starte organisert screening av prostatakreft i alle 27 EU-landa for å oppdage sjukdomen tidleg.\n\nI går møtte vi i Venstre Prostatakreftforeningen v/ dagleg leiar Andreas Hole og styreleiar Daniel Ask for å få meir kunnskap om prostatakreft, og diskutere kva vi kan gjere i Noreg for å hjelpe fleire tidleg. Eit godt og viktig møte, som Marit Vea og eg vil følge...

Venstre heiar på Merete – og alle ho snakkar på vegne av!\n\nI går publiserte Dagens Næringsliv eit innlegg av gründer og småbedriftseigar Merete Nygaard, der ho blåste ut mot korleis ho opplever å ha brukt all si tid i mange år på å prøve å skape verdiar og arbeidsplassar – og no først blir dynga ned av nye skattar som held på å knekke bedrifta, og så skjelt ut av LO og SV for å vere en av «de rike» som må takast endå hardare.\n\nInnlegget traff ein nerve hos veldig mange, landet rundt. I dag inviterte Guri Melby og eg...

I dag utfordra eg Statsministeren i Stortinget på om regjeringa vil samarbeide med Venstre om eit breitt skatteforlik som kan få slutt på opprøret som no breier seg blant små og store bedrifter landet rundt, med i all fall tre viktige årsaker:\n\n1. Skattetrykket for norskeigde, ofte lokalt eigde, bedrifter har auka dramatisk dei siste to åra - slik at det no lønner seg for ei bedrift å ha utanlandske eigarar framfor norske.\n\n2. Skattepolitikken har blitt heilt uføreseieleg, med midlertidige "sjokkskattar" innført over natta utan at regjeringa kan svare på når dei skal vekk igjen - og skattar med tilbakeverkande kraft.\n\n3....

Dette er verkeleg ikkje tida for at Noreg skal "gå til sengs" med Kina. Som NATO-sjef Jens Stoltenberg korrekt seier det: Butikk er også politikk. Her er Venstre og Høgre rett og slett 100% uenige. TV 2 Nyheter https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/erna-solberg-mener-en-frihandelsavtale-med-kina-er-fint/15600700/

Stappfullt hus i Atlanterhavsparken i Ålesund i kveld på oppstartsmøte for «Aksjon for norsk eierskap», starta opp av dei sunnmørske industri- og samfunnsbyggarane Knut Flakk og Roger Hofseth.\n\nFor medan den nye SV-leiaren ber næringslivs-leiarar ryke og reise, så har Knut Flakk og Roger Hofseth tenkt å bli – for å skape verdiar, arbeidsplassar og ny grøn teknologi i distrikts-Noreg. Men då må norsk skattepolitikk endrast. Vi kan ikkje lenger straffe alle dei som satsar på å bygge bedrifter i Noreg med stadig høgare særnorske skattar som utanlandske eigarar slepp. I dag blir bedriftene tappa for stadig meir pengar som rett...

La geitene i Sogn leve - vi treng fleire geiter i utmarka, ikkje færre!\n \nMange har dei siste dagane engasjert seg i saka om at staten vil slakte ned ein stor flokk villgeiter i fjella i Sogn, ein flokk som har levd forvilla i naturen i over 70 år.\n \nMitt syn er klart, og kjem fram i denne NRK-saka: Planen om å slakte ned geitene er misforstått dyrevern, og heilt feil ressursbruk av eit Mattilsyn som har uendeleg mange viktigare oppgåver å styre med.\n\nVillgeitene i Sognefjella har klart seg sjølve i årtier. La dei få halde fram med det utan...

Grønsak-Noreg slår tilbake mot Biff&Bourdeaux-eliten: Ingvild Wetrhus Thorsvik inviterer til vegansk lunsj i Oslo. Du er like god norsk om du vel å ete grønt! Nordvegan Venstre

Vestlandet treng å stå saman! Du styrkar ikkje verken by elller distriktsregionar på Vestlandet ved å gjere Bergen og Stavanger til "fy-byar" for statleg lokaliseringspolitikk på linje med Oslo. (På same måte som du ikkje styrkar Trøndelag ved å svekke Trondheim, eller Nord-Noreg ved å svekke Tromsø)\n\nNår Sigbjørn Gjelsvik vil gjere distriktspolitikk til "alles kamp mot alle" i både sør, vest, midt og nord-Noreg, er det berre éin vinnar på det: Den sterkt sentraliserte makta i og rundt regjeringsapparat, direktorat og etatar i hovudstaden. No skal vi røyke ut kven stortingsfleirtalet er mest enig med: Senterpartiet eller Venstre (og regionbyane...

"Det er beinhardt å drive familiebedrift i Noreg. Eg unner ikkje barna våre å stå i den same belastninga som vi står i no." Det seier dagleg leiar Gerda Fuglerud i Oleana, og ho er ikkje aleine. Familieeigde bedrifter som Oleana er ryggraden i svært mange lokalsamfunn på Vestlandet og i landet elles. \n\nDei er no under stadig sterkare press. Frå ei regjering som heia fram av støttepartiet SV enten ikkje forstår korleis Vestlands-næringslivet er skrudd saman – eller ikkje synst det er så viktig om lokalt eigde bedrifter legg ned eller blir selde ut av landet. \n\nEg og Venstre...

Nokre fotoglimt frå ei travel, og mildt sagt variert veke:\n\nMåndag: Besøk til Hofseth International (Hofseth Aqua) i Valldal og Tafjord på Sunnmøre: Landets største foredlar av laks og ørret – lokalt eigd og med over 500 arbeidsplassar på Nordvestlandet – og med ekstremt høge ambisjonar for å flytte havbruksbransjen i retning nullutslepp, null rømming og berekraft i alle ledd. Ei mildt sagt imponerande bedrift – takk til Annika Brandal og Pål Farstad i Møre og Romsdal Venstre for turen!\n\nTysdag: Maritim dag i Bergen med Bergen Rederiforening og «Vestlandsbenken» på Stortinget: Bedriftsbesøk til Bergen Engines på Hordvikneset, FRAMO på Askøy og...

Stortingsrepresentant - men også parteraput! Neste onsdag skal vi snakke ut i spørjetimen på Stortinget om kven som har skulda for at statlege toppjobbar forsvinn frå Vestlandet: Ap eller Sp. 🤘🏻

Kampen for kvinners rettar må kjempast av alle - til alle tider. \n\nFrå Frederikke Marie Qvam og dei andre pionerane som kjempa gjennom kvinneleg røysterett på slutten av 1800-talet - fram til i dag, kor eg i dag har vore med saman med andre Venstre-representantar på Stortinget å legge fram forslag om å grunnlovsfeste norske kvinners rett til sjølvbestemt abort. Det er ein rett som har blitt kjempa fram av modige føregangskvinner- og menn, men som i dag er under press i mange land. Måtte det aldri skje i vårt land.\n\nOg så har eg vore så heldig å få lov...

Laster...
Laster...