Beta
Søket ga 604 treff.

Cupfinale. Heia Stabæk! ⚽️

I dag arrangeres Operasjon Dagsverk (OD), og i den forbindelse har Hedvig Solum fra Stange videregående skole besøkt departementet og fulgt arbeidet til barne- og familieminister Kjersti Toppe og resten av politisk ledelse. 🙂 – Vi lærer mye om regjering og departementer på skolen, men det er veldig spennende å selv få se hvordan de jobber, sier Hedvig. Årets OD arrangeres til støtte for mental helse for ungdom i Uganda, et prosjekt i samarbeid mellom SOS-barnebyer og Mental Helse Ungdom.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan verke skremmande for mange barn og ungdommar. Helsedirektoratet har nokre råd til korleis du kan snakke med barn, unge og andre som er urolege eller redde for krigen og om faren for radioaktive utslepp. Les meir her: www.helsedirektoratet.no/tema/psykososial-oppfolging-ved-ulykker-kriser-og-katastrofer/slik-kan-du-snakke-med-barn-og-ungdommar-om-krig-og-frykt-for-atomulykker

Biskop emeritus Rosemarie Köhn er død.\n\n- Eg mottok beskjeden om Köhns bortgang med sorg, seier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. Köhn var ein folkekjær biskop som gjennom sitt banebrytande arbeid fekk fleire til å føle seg som fullverdig medlem av Den norske kirke. Hennar arbeid for har gitt mange utsette grupper både respekt , håp og støtte. Ho skapte leit himmel på jord. Takk! Fred over hennar minne!

- Hui hávski leat dáppe Kárášjogas otne, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på nordsamisk da hun offisielt åpnet NASAK/NASÁG. Det betyr: Veldig hyggelig å være her i Karasjok i dag. NASAK/NASÁG er et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud/nasjonála sámi gelboguovddáš. Senteret skal bidra til å styrke kvaliteten på disse tjenestenes arbeid med samiske barn, voksne og familier og bidra til et likeverdig tilbud til samisk befolkning i alle samiske områder. Statsråden hadde også møter med SANKS/SÁNAG – Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus/Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu, og med politisk...

SATSER PÅ GRATIS UTSTYR:\n\nDenne uka besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) \nBUA Gloppen. Der har ungdomsrådet tatt initiativ til å få på plass BUA.\n \n- BUAs virksomhet legger til rette fra at alle, uansett bakgrunn, kan låne utstyr til, og delta i fritidsaktiviteter – enten det er å sparke fotball eller å stå på slalåm. Vi er i en tid nå der mange har mange ekstrautgifter. Mange har ikke råd til å kjøpe eget sports- og fritidsutstyr. BUA er nøkkelen til at alle barn kan få være med. Det er grunnen til at regjeringa vil øke satsingen på utstyrssentralene,...

I dag fikk barne- og familieminister Kjersti Toppe se og oppleve Edøy gamle kirke og Gurisentret - en del av Kystpilegrimsleia - i Smøla Kommune. I dag er det også verdensdagen for psykisk helse. \n \n- Kultursenteret og kirka her på Edøy er gode eksempler på hvordan man kan kombinere kultur- og kirkehistorie, og det å samle folk. Det har vært veldig fint å få se den vakre gamle kirka og å få høre om hvordan de jobber her på senteret og i fylket med å få fram kysthistorien. På Gurisentret er de også opptatt av å inkludere barn og...

På statsbudsjettdagen var barne- og familieminister Kjersti Toppe i Agder. Prioriterte midler til kirkebygg, tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge, utstyrssentraler, kvalitet og ledelse i barnevernet var tema for besøkene hos Trefoldighetskirken i Arendal, BUA Grimstad, Blå Kors barnas stasjon, Kristiansand og hos barnevernstjenesten i Kristiansand. Les mer her: bit.ly/3RDW4mx

Regjeringa styrker innsatsen for utsette barn og unge og føreslår ei rekke tiltak i statsbudsjettet for 2023. Mellom anna blir det føreslått å auke ordninga Tilskot til inkludering av barn og unge med 96 millionar kroner. Ordninga vil i 2023 då vere på om lag 664 millionar kroner.

Skal gi regjeringen råd om barn i fattige familier:\n\nOnsdag 28. september møttes ekspertgruppa for barn i fattige familier for første gang. Medlemmene skal foreslå tiltak for å gi barn som vokser opp i fattigdom betre levekår og for å forebygge at fattigdom går i arv. \n\n- Jeg er glad for at ekspertgruppa nå er i gang med arbeidet og ser frem til å motta deres råd om hvordan vi bør prioritere innsatsen for barn i fattige familier, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. \n\nMedlemmene av ekspertgruppa er professor Kjell Gunnar Salvanes, professor Henrik Daae Zachrisson, professor Tormod Bøe, leder for...

Kyrkjemøtet er i gong og trus- og livssynsminister Kjersti Toppe bidro på opninga. Temaet for møtet til Den norske kirke er håp. Toppe fortalte at noko som verkeleg har gledd ho på reisene og kyrkjebesøk dette året ho har vore trus- og livssynsminister, så er det å sjå kor mykje bra som faktisk skjer i og rundt kyrkjene for barn og unge. Men likevel vil ho oppmode kyrkja om å gjere enno meir, om de kan. - For barna, for ungdomane, for studentane, for dei unge vaksne. Og særleg for dei som fell utanfor. Dei med dårleg råd. Den norske...

Nylig tok tros- og livssynsminister Kjersti Toppe over regjeringens ansvar for Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år, som tidligere lå til Kulturdepartementet. I dag var hun på Stiklestad for første gang. Der møtte hun Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Direktør Heidi Anett Øvergård Beistad fortalte levende om Stiklestads rike historie: Olavshaugen, Spelscenen, Stiklastadir, og Stiklestad kirke. - Slaget på Stiklestad i 1030 var en symboltung, sterk hendelse som fikk store konsekvenser for nasjonsbyggingen av Norge og kristendommens påvirkning på den. Dette er derfor en viktig nasjonal arv, sier Toppe.

Nylig tok tros- og livssynsminister Kjersti Toppe over regjeringens ansvar for Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år, som tidligere lå til Kulturdepartementet. I dag var hun på Stiklestad for første gang. Der møtte hun Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Direktør Heidi Anett Øvergård Beistad fortalte levende om Stiklestads rike historie: Olavshaugen, Spelscenen, Stiklastadir, og Stiklestad kirke. - Slaget på Stiklestad i 1030 var en symboltung, sterk hendelse som fikk store konsekvenser for nasjonsbyggingen av Norge og kristendommens påvirkning på den. Dette er derfor en viktig nasjonal arv, sier Toppe.

Denne uka åpnet barne- og familieminister Kjersti Toppe Familiens hus i Fauske kommune, sammen med ordfører Marlen Rendall Berg og enhetsleder Reidunn Bjørnådal Storli - med god hjelp fra barna i Hauan barnehage😊\n \n- Barna og familiene deres bryr seg ikke om navnet på de ulike instansene som skal hjelpe dem, men at noen kan hjelpe. Da er det fint at en klarer å samlokalisere slik at alt kan være på én plass. Tjenester som er samordnet og koordinert er veldig viktig for å gi god hjelp til barn og unge. Familiens hus er en god modell for å få...

Lærerik møtedag i København! Barne- og familieminister Kjersti Toppe var mandag i vårt naboland for å lære av danske erfaringer og utveksle synspunkter. På dagsorden sto temaene utsatte barn og unge, familiepolitikk, organisering av barnevernet, skole og barnevern, og styrking av barns digitale trygghet. Hun møtte blant annet social- og ældreminister Astrid Krag, Socialstyrelsen, Medierådet for Børn og Unge, Familieretshuset, Styrelsen for utdanning og kvalitet, Hvidborg Børnecenter og Hvidovre kommune, og Norges ambassadør Katja Nordgaard.

Denne uken har barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkt Tekstilindustrimuseet (MUHO), som ligger i de gamle lokalene til Salhus Tricotagefabrik. Regjeringen har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kulturhistoriske viktige kirker. I de fleste av disse kirkene er det også kulturhistoriske viktige gjenstander å ivareta. Det pågår et arbeid med å registrere disse, vurdere hvilken tilstand de er i og hva slags kompetanse som trengs for å ta vare på dem.\n\nBevaringstjenestene ved Tekstilindustrimuseet arbeider blant annet med konservering av kirkelige tekstiler, og statsråden fikk se hvordan de arbeider med kirkelige gjenstander og hva slags kompetanse...

På Arendalsuka fikk barne- og familieminister Kjersti Toppe innspill fra Sunniva (16 år) som sitter i ungdommens bystyre i Arendal, til hvordan voksne kan hjelpe barn og ungdom som har det vanskelig. \n \nDe deltok begge på et arrangement i regi av UNICEF Norge og Gjensidigestiftelsen om hvordan barn og unge som strever kan møtes, særlig i en krevende og usikker tid: «Psyktung - hvordan gjøre en forskjell i et barns liv?»\n \n– Det er utrolig nyttig og fint for meg å få innspill fra de det faktisk gjelder - barn og ungdommer. Sunniva hadde veldig kloke tanker om hvordan...

No oppnemner regjeringa ei ekspertgruppe for barn i fattige familiar.\n\n– At så mange barn i Norge veks opp i fattigdom er ei stor samfunnsutfordring som utløyser store kostnader både for den einskilde og for samfunnet. Sjølv om fleire regjeringer har arbeida med å motverke fattigdom blant barnefamiliar, er talet på barn i fattige familiar likevel aukande. Ei ekspertgruppe kan gi oss nye råd om korleis innsatsen for barn i fattige familiar bør prioriterast framover, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Alle barn har rett til å delta!\n\n– Det er viktig for regjeringen at alle barn, uavhengig av bakgrunn, skal få oppleve og delta i sosiale aktiviteter. Det klarer vi ikke uten et bredt samarbeid. Derfor er denne erklæringen så viktig, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.\n\nRegjeringen signerte i dag en fornyet fritidserklæring sammen med frivilligheten, KS og andre aktører. Totalt 29 partner har signert den fornyede erklæringen. \n\nMålet med samarbeidet er å sikre at alle barn får delta på minst én organisert fritidsaktivitet.\n\nLes mer: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-sikre-minst-en-organisert-fritidsaktivitet-for-alle-barn/id2924047/

På 22. juli-senteret kan du lære om hva som skjedde 22. juli 2011.\n \nGjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon bidrar senteret til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet for skolen og allmennheten.\n\nEn skoleklasse fra Hammer skole besøkte senteret i juni. Der fikk de også møte kunnskapsminister Tonje Brenna som overlevde Utøya 22. juli 2011.

Laster...
Laster...