Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Skal gi regjeringen råd om barn i fattige familier:\n\nOnsdag 28. september møttes ekspertgruppa for barn i fattige familier for første gang. Medlemmene skal foreslå tiltak for å gi barn som vokser opp i fattigdom betre levekår og for å forebygge at fattigdom går i arv. \n\n- Jeg er glad for at ekspertgruppa nå er i gang med arbeidet og ser frem til å motta deres råd om hvordan vi bør prioritere innsatsen for barn i fattige familier, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. \n\nMedlemmene av ekspertgruppa er professor Kjell Gunnar Salvanes, professor Henrik Daae Zachrisson, professor Tormod Bøe, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO - Fellesorganisasjonen, Hanne Solfrid Glemmestad, daglig leder i Fafo Tone Fløtten, kommunedirektør Kjell Hugvik og Post Doc Nina Eirin Drange. Ekspertgruppa ledes av professor Mari Rege. \n\nLes mer om ekspertgruppa her:\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-set-ned-ekspertgruppe-for-barn-i-fattige-familiar/id2921913/

Postet:
2022-09-28 19:30:15

Delt innhold:
Skal gi regjeringen råd om barn i fattige familier:\n\nOnsdag 28. september møttes ekspertgruppa for barn i fattige familier for første gang. Medlemmene skal foreslå tiltak for å gi barn som vokser opp i fattigdom betre levekår og for å forebygge at fattigdom går i arv. \n\n- Jeg er glad for at ekspertgruppa nå er i gang med arbeidet og ser frem til å motta deres råd om hvordan vi bør prioritere innsatsen for barn i fattige familier, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. \n\nMedlemmene av ekspertgruppa er professor Kjell Gunnar Salvanes, professor Henrik Daae Zachrisson, professor Tormod Bøe, leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO - Fellesorganisasjonen, Hanne Solfrid Glemmestad, daglig leder i Fafo Tone Fløtten, kommunedirektør Kjell Hugvik og Post Doc Nina Eirin Drange. Ekspertgruppa ledes av professor Mari Rege. \n\nLes mer om ekspertgruppa her:\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-set-ned-ekspertgruppe-for-barn-i-fattige-familiar/id2921913/