Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Nylig tok tros- og livssynsminister Kjersti Toppe over regjeringens ansvar for Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år, som tidligere lå til Kulturdepartementet. I dag var hun på Stiklestad for første gang. Der møtte hun Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Direktør Heidi Anett Øvergård Beistad fortalte levende om Stiklestads rike historie: Olavshaugen, Spelscenen, Stiklastadir, og Stiklestad kirke. - Slaget på Stiklestad i 1030 var en symboltung, sterk hendelse som fikk store konsekvenser for nasjonsbyggingen av Norge og kristendommens påvirkning på den. Dette er derfor en viktig nasjonal arv, sier Toppe.

Postet:
2022-09-20 19:02:11

Delt innhold:
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post