Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
SATSER PÅ GRATIS UTSTYR:\n\nDenne uka besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) \nBUA Gloppen. Der har ungdomsrådet tatt initiativ til å få på plass BUA.\n \n- BUAs virksomhet legger til rette fra at alle, uansett bakgrunn, kan låne utstyr til, og delta i fritidsaktiviteter – enten det er å sparke fotball eller å stå på slalåm. Vi er i en tid nå der mange har mange ekstrautgifter. Mange har ikke råd til å kjøpe eget sports- og fritidsutstyr. BUA er nøkkelen til at alle barn kan få være med. Det er grunnen til at regjeringa vil øke satsingen på utstyrssentralene, og foreslår å styrke dem med 20 millioner i statsbudsjettet, sa Toppe.\n\n- Jeg er også imponert over ungdomsrådet her i kommunen. Det er veldig positivt at ungdommene selv bidrar til å få til slike gode tilbud som kommer alle til gode, og som sørger for at flere blir inkludert.\n \nI statsbudsjettet foreslår regjeringen å styrke tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge med 96 mill. kroner. Av disse er 20 mill. forbeholdt utstyrssentralene. \n\nLes mer om tilskuddsordningen her:\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-midlar-til-utsette-barn-og-unge/id2930552/

Postet:
2022-10-20 20:09:27

Delt innhold:
SATSER PÅ GRATIS UTSTYR:\n\nDenne uka besøkte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) \nBUA Gloppen. Der har ungdomsrådet tatt initiativ til å få på plass BUA.\n \n- BUAs virksomhet legger til rette fra at alle, uansett bakgrunn, kan låne utstyr til, og delta i fritidsaktiviteter – enten det er å sparke fotball eller å stå på slalåm. Vi er i en tid nå der mange har mange ekstrautgifter. Mange har ikke råd til å kjøpe eget sports- og fritidsutstyr. BUA er nøkkelen til at alle barn kan få være med. Det er grunnen til at regjeringa vil øke satsingen på utstyrssentralene, og foreslår å styrke dem med 20 millioner i statsbudsjettet, sa Toppe.\n\n- Jeg er også imponert over ungdomsrådet her i kommunen. Det er veldig positivt at ungdommene selv bidrar til å få til slike gode tilbud som kommer alle til gode, og som sørger for at flere blir inkludert.\n \nI statsbudsjettet foreslår regjeringen å styrke tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge med 96 mill. kroner. Av disse er 20 mill. forbeholdt utstyrssentralene. \n\nLes mer om tilskuddsordningen her:\nhttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/meir-midlar-til-utsette-barn-og-unge/id2930552/