Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Biskop emeritus Rosemarie Köhn er død.\n\n- Eg mottok beskjeden om Köhns bortgang med sorg, seier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe. Köhn var ein folkekjær biskop som gjennom sitt banebrytande arbeid fekk fleire til å føle seg som fullverdig medlem av Den norske kirke. Hennar arbeid for har gitt mange utsette grupper både respekt , håp og støtte. Ho skapte leit himmel på jord. Takk! Fred over hennar minne!

Postet:
2022-10-30 10:16:18