Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
- Hui hávski leat dáppe Kárášjogas otne, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på nordsamisk da hun offisielt åpnet NASAK/NASÁG. Det betyr: Veldig hyggelig å være her i Karasjok i dag. NASAK/NASÁG er et nasjonalt samisk kompetansesenter for familievern, barnevern og krisesentertilbud/nasjonála sámi gelboguovddáš. Senteret skal bidra til å styrke kvaliteten på disse tjenestenes arbeid med samiske barn, voksne og familier og bidra til et likeverdig tilbud til samisk befolkning i alle samiske områder. Statsråden hadde også møter med SANKS/SÁNAG – Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helse og rus/Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psyhkalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu, og med politisk ledelse i Sametinget/Sámediggi. Møtet ble ledet av sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsråd Runar Sammol Myrnes Balto. Blant temaene var ny barnelov, barnevern, krisesentertilbudet og arbeidet overfor barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Postet:
2022-10-26 18:30:31

Delt innhold:
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post