Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Regjeringa styrker innsatsen for utsette barn og unge og føreslår ei rekke tiltak i statsbudsjettet for 2023. Mellom anna blir det føreslått å auke ordninga Tilskot til inkludering av barn og unge med 96 millionar kroner. Ordninga vil i 2023 då vere på om lag 664 millionar kroner.

Postet:
2022-10-06 10:51:15

Delt innhold:
Meir midlar til utsette barn og unge
Regjeringa vil styrke innsatsen for utsette barn og unge og føreslår ei rekke tiltak i budsjettet for 2023. Mellom anna blir det føreslått å auke ordninga Tilskot til inkludering av barn og unge med 96 millionar kroner.