Beta
Søket ga 333 treff.

Som dei fleste sikkert har fått med seg, har både Venstre, Høgre, Krf og MDG no brote forhandlingane med Ap/Sp og SV/Rødt om skatt på havbruk. \n\nFrå Venstre sin ståstad ønskte vi oppriktig å få eit breitt skatteforlik i hamn, som kan skape stabilitet, ro og framtidstru på kysten. Vi var klare til å forhandle vidare og strekke oss ganske langt for å kome i mål - og har heller ikkje vore avvisande til ei løysing der grunnrenteskatt er "ein del av pakka". \n\nMen når regjeringa i dag stilte ultimatum på eit samla skattenivå som er altfor høgt til at...

For ein thriller dette har vore! I første runde vart det uavgjort, men i dag vann vi fram: 85-84 (!!!)-fleirtal i Stortinget for å be regjeringa slutte å "jobb-boikotte" større byar i Noreg utanfor Oslo, ved at Venstre, Frp, Høgre, SV, Krf, MdG og Pasientfokus samla seg.\n\nStortingsfleirtalet støtta Venstre i at å utvikle byar som Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø som regionale motorar for sine landsdelar i samspel med distrikta rundt, må vere ein sjølvsagt del av framtidas distrikts- og regionalpolitikk. Ei særleg takk til Helge André Njåstad (Frp) for å ha stått på for saka i Kommunalkomiteen på...

12. mai er den internasjonale dagen for ME, myalgisk encefalopati.\n\nME er ein sjukdom som påfører dei som vert ramma og deira næraste store lidingar – og ein sjukdom samfunnet har forsømt å møte på ein god måte.\n\nHistoriene om ME-ramma som har blitt svikta og mistenkeleggjort av det offentlege Noreg er mange og vonde.\n\nFør jul 2022 var ME tema på Stortinget. Venstre utgjorde saman med Ap, SV, Sp, Raudt, MDG og KrF fleirtalet som no slår krystallklart fast at ME-sjuke ikkje lenger skal bli diskriminert i trygdesystemet, og ikkje bli pålagt behandling som anten ikkje finst eller i verste fall gjer...

Gi folk fridom til å jobbe kvar dei vil! Det som kjem fram i denne saka frå NRK Vestland, er nesten ikkje til å tru. Regjeringa har ingen oversikt over kor mange jobbar i staten der det er opna for å "fjernjobbe" frå distrikts-Noreg - og vil heller ikkje gi ei klar bestilling til statlege etatar om at fleire nye jobbar skal gjerast staduavhengige. \n\nSom Kathe Arnesen i Rekrutteringsforum Sunnfjord heilt korrekt og ganske forsiktig seier det: – Det kan sjå ut til at regjeringa har sove litt i timen..\n\nEller som Ole Henrik Golf i Remote Norge seier det: –...

Gi folk fridom til å jobbe kvar dei vil! Det som kjem fram i denne saka frå NRK Vestland, er nesten ikkje til å tru. Regjeringa har ingen oversikt over kor mange jobbar i staten der det er opna for å "fjernjobbe" frå distrikts-Noreg - og vil heller ikkje gi ei klar bestilling til statlege etatar om at fleire nye jobbar skal gjerast staduavhengige. \n\nSom Kathe Arnesen i Rekrutteringsforum Sunnfjord heilt korrekt og ganske forsiktig seier det: – Det kan sjå ut til at regjeringa har sove litt i timen..\n\nEller som Ole Henrik Golf i Remote Norge seier det: –...

Gratulerer med Frigjeringsdagen og Veterandagen! 🇳🇴🇳🇴\n\nVi kan aldri ta fred og fridom for gitt. Frie demokrati må stå saman om å forsvare våre verdiar - også med våpen i hand når det er nødvendig. Det gjorde vi i 1940-1945 for å vinne att vår fridom. Og det må vi no gjere saman for å hjelpe våre brør og systre i Ukraina å vinne att sin fridom.\n\nEg er glad for at eit så godt som samla folk og politisk miljø no sluttar opp om å hjelpe Ukraina også militært, og om å bygge opp eit sterkare norsk forsvar som del av...

Gratulerer med Frigjeringsdagen og Veterandagen! \n\nVi kan aldri ta fred og fridom for gitt. Frie demokrati må stå saman om å forsvare våre verdiar - også med våpen i hand når det er nødvendig. Det gjorde vi i 1940-1945 for å vinne att vår fridom. Og det må vi no gjere saman for å hjelpe våre brør og systre i Ukraina å vinne att sin fridom.\n\nEg er glad for at eit så godt som samla folk og politisk miljø no sluttar opp om å hjelpe Ukraina også militært, og om å bygge opp eit sterkare norsk forsvar som del av...

NM for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Norge: Vendbare drikkekar, dronestyrt kartlegging av sjøbotnen, miljøvenlege rensefisk-skjul, kongekrabbe-kraft, øyremerke med refleks, vedsekk-bærehandtak, sensorvarsling av MC-velt, redesigna kle av ullvare-restar, bærekraft-kortspel til barnehageborn, stramme-dings til bukser i stilig design og så vidare og så vidare. \n\nMen mest av alt: 400 flotte og engasjerte ungdommar frå heile landet som har jobba beinhardt med å utvikle ein idé fram til ferdig produkt – og fått seg ei erfaring dei vil ha glede av uansett kva dei skal gjere vidare i livet.\n\nMin draum er at ALLE ungdommar i landet får sjansen til å prøve...

NM for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Norge: Vendbare drikkekar, dronestyrt kartlegging av sjøbotnen, miljøvenlege rensefisk-skjul, kongekrabbe-kraft, øyremerke med refleks, vedsekk-bærehandtak, sensorvarsling av MC-velt, redesigna kle av ullvare-restar, bærekraft-kortspel til barnehageborn, stramme-dings til bukser i stilig design og så vidare og så vidare. \n\nMen mest av alt: 400 flotte og engasjerte ungdommar frå heile landet som har jobba beinhardt med å utvikle ein idé fram til ferdig produkt – og fått seg ei erfaring dei vil ha glede av uansett kva dei skal gjere vidare i livet.\n\nMin draum er at ALLE ungdommar i landet får sjansen til å prøve...

NM for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Norge: Vendbare drikkekar, dronestyrt kartlegging av sjøbotnen, miljøvenlege rensefisk-skjul, kongekrabbe-kraft, øyremerke med refleks, vedsekk-bærehandtak, sensorvarsling av MC-velt, redesigna kle av ullvare-restar, bærekraft-kortspel til barnehageborn, stramme-dings til bukser i stilig design og så vidare og så vidare. \n\nMen mest av alt: 400 flotte og engasjerte ungdommar frå heile landet som har jobba beinhardt med å utvikle ein idé fram til ferdig produkt/teneste – og fått ei erfaring dei vil ha glede av uansett kva dei skal gjere vidare i livet.\n\nMin draum er at ALLE ungdommar i landet får sjansen til å prøve seg...

NM for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Norge: Vendbare drikkekar, dronestyrt kartlegging av sjøbotnen, miljøvenlege rensefisk-skjul, kongekrabbe-kraft, øyremerke med refleks, vedsekk-bærehandtak, sensorvarsling av MC-velt, redesigna kle av ullvare-restar, bærekraft-kortspel til barnehageborn, stramme-dings til bukser i stilig design og så vidare og så vidare. \n\nMen mest av alt: 400 flotte og engasjerte ungdommar frå heile landet som har jobba beinhardt med å utvikle ein idé fram til ferdig produkt – og fått seg ei erfaring dei vil ha glede av uansett kva dei skal gjere vidare i livet.\n\nMin draum er at ALLE ungdommar i landet får sjansen til å prøve...

Vekerapport frå Stortinget – veke 17\n\nHeime etter ei hektisk, men veldig kjekk, veke på Stortinget! Her er ei lynkjapp oversikt over kva som har skjedd:\n\nMåndag/tysdag:\n- Frukostmøte på Litteraturhuset i Oslo regi av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen m fl om framtidas kreftbehandling: Når EU har blinka ut kamp mot kreft som eit av sine overordna, sentrale samfunnsmål (Mission) fram mot 2030 – korleis bør vi følgje opp det i Noreg? Eg deltok i panel for å diskutere saka, saman med m a stortingskollega Truls Vasvik (Ap).\n\n- Møte med adm dir Anita Tunold i Aleris - sykehus & medisinske sentre om korleis...

Vekerapport frå Stortinget – veke 17\n\nHeime etter ei hektisk, men veldig kjekk, veke på Stortinget! Her er ei lynkjapp oversikt over kva som har skjedd:\n\nMåndag/tysdag:\n- Frukostmøte på Litteraturhuset i Oslo regi av Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen m fl om framtidas kreftbehandling: Når EU har blinka ut kamp mot kreft som eit av sine overordna, sentrale samfunnsmål (Mission) fram mot 2030 – korleis bør vi følgje opp det i Noreg? Eg deltok i panel for å diskutere saka, saman med m a stortingskollega Truls Vasvik (Ap).\n\n- Møte med adm dir Anita Tunold i Aleris - sykehus & medisinske sentre om korleis...

Klart for ein heilt super jobb-fredag: NM for Ungdomsbedrifter 2023 i regi av Ungt Entreprenørskap Norge – med over 70 ungdomsbedrifter og mange hundre ungdommar frå heile landet! \n\nEg er så heldig å vere i juryen for Beste Yrkesfaglege bedrift saman med Camilla og Geir Thomas frå Eikmaskin, Lise frå Itera og kles-grunder Emil frå Outdrop. No skal vi rundt og helse på 29 ungdomsbedrifter som konkurrerer i vår klasse. Det blir rett og slett kjempegøy!! Ein stor takk til alle som står på for ungdomsbedrifter og entrepenørskap i norsk skule – kjem med ny rapport når dagen er over!

Kunstig intelligens (AI) er den største teknologirevolusjonen i vår tid. EU er "på ballen" for å utforme felles reguleringar og sette politiske rammer for ei utvikling som ellers fort vil bli styrt av internasjonale tech-gigantar . Denne veka blir Artificial Intelligende Act (AI Act) godkjent-stempla av fagkomiteen i EU-parlamentet, og alt er dermed klart for at den historiske og svært viktige lovpakken "AI Act" blir vedtatt i EU i løpet av 2023.\n\nMen kva med Noreg? Følger vi på? Vil vår eigenrådige "klare sjølv"-regjering med ein djupt EU-skeptisk Sp-statsråd ved roret i digitaliseringspolitikken sørge for at Noreg implementerer AI Act samtidig...

Torsdag besøkte eg, saman med Bodø Venstre sin ordførarkandidat Ida Gudding Johnsen, N.K.S Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge i Bodø. Dette heilt eineståande tilbodet for pårørande til psykisk sjuke og rusmisbrukarar, i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening, er no trua av kutt og nedlegging på grunn av regjeringa sitt uforståelege kutt i støtta til Sanitetskvinnene og mange andre frivillige organisasjonar innan rus og psykiatri.\n\nBesøket gjorde meg tryggare enn nokonsinne på at Venstre og alle andre gode krefter no må gjere alt som står i vår makt for å slå ring om Sanitetskvinnene sine Veiledningssenter landet rundt. Tilbodet dei gir...

No hastar det med eit politisk taktskifte for gründerar, oppstarts- og vekstbedrifter - og vi i Venstre er spenn klare til å føre an!\n\nI går samla «Startup-Oslo» seg til felles rådslag på Mesh i Møllergata om ein slagplan for å få politisk gjennomslag for viktige grunder-saker. Ikkje minst sett i lys av dei dramatiske nye skatteskjerpelsane frå Ap/Sp-regjeringa som rammar midt i solar plexus på dei nye bedriftene vi skal leve av i framtida. \n\nOm det bør lagast endå ei ny forening eller organiserast på andre måtar skal ikkje eg legge meg opp i – men hovedpoenget er uansett rett:...

Stopp raseringa av pårørandetilboda innan rus og psykatri - få på plass nødvendige ekstra pengar i Revidert Nasjonalbudsjett! \n\nI dag utfordra eg Helseministeren i Stortinget om regjeringa sine dramatiske kutt i tilskota til Norske Kvinners Sanitetsforening og mange andre frivillige organisasjonar som hjelper rusmiddelavhengige og psykisk sjuke - ikkje minst born og unge. \n\nVenstre er sjokkert over måten regjeringa har handtert desse organisasjonane på. No står tilbod over heile landet i fare for å bli rasert og lagt ned i løpet av 2023. Helseministeren "gikk rundt grauten" i sitt svar til meg i dag, men denne kampen skal vi halde...

Ein gjevande dag i Sogndal med samferdsle på Vestlandet som tema: Fjordvegen Rute 13 sin årskonferanse. Problemstillinga dei reiste er heilt på sin plass: Korleis rydde meir plass statsbudsjettet til å bygge ut «trygge kvardagsvegar» som gjer det mogleg å bu og drive næring over heile landet – rassikring, gul midtstripe og utbetring av flaskehalsar. Alle som kjenner Hardanger eller Indre Sogn - og for så vidt mange andre stader i distrikts-Noreg - skjønar kva dette handlar om. \n\nGodt fagleg påfyll og trivelege folk – eg deltok i debattpanel saman med Sofie Marhaug (Rødt), Ingrid Fiskaa (SV), Olve Grotle (Høgre),...

Ein gjevande dag i Sogndal med samferdsle på Vestlandet som tema: Fjordvegen Rute 13 sin årskonferanse. Problemstillinga dei reiste er heilt på sin plass: Korleis rydde meir plass statsbudsjettet til å bygge ut «trygge kvardagsvegar» som gjer det mogleg å bu og drive næring over heile landet – rassikring, gul midtstripe og utbetring av flaskehalsar. Alle som kjenner Hardanger eller Indre Sogn - og for så vidt mange andre stader i distrikts-Noreg - skjønar kva dette handlar om. \n\nGodt fagleg påfyll og trivelege folk – eg deltok i debattpanel saman med Sofie Marhaug (Rødt), Ingrid Fiskaa (SV), Olve Grotle (Høgre),...

Laster...
Laster...