Beta
Søket ga 488 treff.
Hårek Elvenes
2023-12-29 15:15:37
Hårek Elvenes
2023-12-14 19:31:27

Supre forhold i Marka for de skiglade/gale😄!

Hårek Elvenes
2023-12-11 10:48:19

Familien til fredsprisvinneren møter Stortingets utenriks-og forsvarskomite.

Hårek Elvenes
2023-12-06 13:40:49

400 MILL TIL NAMMO I HØYRES ALTERNATIVE STATSBUDJETT\nUkraina, Nato og Norge har et skrikende behov for mer ammunisjon. Nammo, Europas fjerde største produsent av artilleriammunisjon, sliter med få gehør hos regjeringen for å kunne utvide produksjonskapasiteten. Regjeringen er oppsiktsvekkende passiv og fattig på tiltak som kan øke produjsjonen av ammunisjon raskt, til tross for råd og anbefalinger fra Nammo. I Høyres alternative statsbudsjett avsetter vi 400 mill. kr i kontantilskudd til Nammo for økt produksjonskapasitet.

Hårek Elvenes
2023-11-30 15:58:14

Ukraina, Nato og Norge har et skrikende behov for mer ammunisjon. Nammo, Europas fjerde største produsent av artilleriammunisjon sliter med få gehør hos regjeringen for å kunne øke produksjonskapasiteten raskt utover dagens nivå. Konfronterte forsvarsministeren med dette i spørretimen i går. Hele saken i kommentarfeltet under:

Hårek Elvenes
2023-10-17 17:17:00

Et intervju av det mer lettere slaget.....😄:

Hårek Elvenes
2023-10-16 16:28:57

Deler noen tanker i Aftenposten i dag om behovet for at Norge må ta økt ansvar for egen sikkerthet🇳🇴:

Hårek Elvenes
2023-10-07 09:15:10

Regjeringen har oversolgt forsvarsbudsjettet. Den reelle økningen er langt mindre enn det som er kommunisert. 15 mrd reduseres til 1,5 mrd. Les mer:

Hårek Elvenes
2023-10-06 17:40:32

Marginal økning i forsvarssatsingen. Når 15 mrd reduseres til 1,5 mrd:

Hårek Elvenes
2023-08-22 17:22:08

Det er ikke holdbart over tid at soldater som løser oppdrag på vegne av Norge, forårsaket av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, ikke har tilfredsstillende materiell og forlegning.

Hårek Elvenes
2023-08-21 19:48:56

Uttaler meg i saken: \nSalg til Romania viktig\nHøyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, sier at det er naturlig at Norge medvirker til oppbygging av luftforsvaret i Ukraina.\n\n– Det kan gjøres på ulike måter, som krever nærmere vurderinger, legger han til.\n\nHøyre-politikeren påpeker at Norge allerede deltar i F-16-koalisjonen for trening av det ukrainske luftforsvaret.\n\n– Kampfly er viktig for å styrke luftvernet i Ukraina både mot angrep på sivile og militære mål. Russernes terrorbombing av sivile mål er uhyrlig, sier Elvenes.\n\nHan minner om at kampfly også er viktig for å kunne drive offensive bakkeoperasjoner.\n\n– Kontroll av luftrommet og støtte av kampfly er avgjørende...

Hårek Elvenes
2023-08-18 12:33:16
Vi bør lytte til Høyre

Kommentar: Å hevde at norsk basepolitikk har stått stille de siste årene, er å overse at nordområdene er under konstant alliert, militær tilstedeværelse. Vi bør lytte til Høyres Hårek Elvenes før vi trekker nye, bastante konklusjoner.

Hårek Elvenes
2023-08-17 08:40:29

-Vi har nå blytunge analyser som viser akkurat det samme. Vi har forsvarsanalysen fra FFI, totalberedskapskommisjonen, Forsvarskommisjonen, og ikke minst det fagmilitære rådet til forsvarssjefen. Alle peker mot den samme konklusjonen: Forsvaret må styrkes og det må styrkes forholdsvis raskt, sa Høyres Hårek Elvenes.

Hårek Elvenes
2023-08-16 17:57:03

Vi ønsker forlik!

Hårek Elvenes
2023-08-14 17:34:42

Uttaler meg i saken om Forsvaret i Aftenposten i dag: \n\nHøyres Hårek Elvenes mener det er gode grunner til å lytte til Storberget.\n\n– Det er nødvendig å styrke forsyningsberedskapen. Vi snakker om ammunisjon, drivstoff og reservedeler. Dette henger ikke på ny langtidsplan.\n\nHan forventer at regjeringen i 2024-budsjettet «setter handling bak ordene om å styrke Forsvaret vesentlig», og forutsetter at langtidsplanen er vedtatt før sommeren.\n\nElvenes er særlig opptatt av den høye arbeidsbelastningen for ansatte i Forsvaret og faren for personellflukt.\n\n– 25 prosent av personellet i Forsvaret arbeider mer enn 1,38 årsverk. Forsvaret kan mangle 1000 offiserer og 1700 befal i 2028....

Hårek Elvenes
2023-07-19 16:45:10

Bevilgningene til Forsvaret må økes, og staten må uansett betale. Uttaler meg i saken;\nDet er hevet over enhver tvil at bevilgningene til Forsvaret må økes de neste årene. Fondstanken er interessant, men til syvende og sist er det staten som må finansiere dette»\n\nHøyre vil føre en ansvarlig politikk med utgangspunkt i handlingsregelen, men ivaretagelse av landets frihet og suverenitet står i en særstilling. Opprettholdelse av oljefondets verdier forutsetter at fred og frihet bevares.

Hårek Elvenes
2023-07-18 11:28:58

I dag er det 150 år siden kong Oscar II og dronning Sofie ble kronet til konge og dronning av Norge i Nidarosdomen. 👑 Oscar II var den siste av unionskongene, han var Norges konge fra 1872 til 1905. \n\nOscar II besøkte Norge ofte i sin regjeringstid, men hans forhold til Stortinget ble stadig mer konfliktfylt og preget av politisk uenighet. Som et resultat av dette erklærte et enstemmig norsk storting at unionen mellom Norge og Sverige var oppløst i 1905. Oscar II frasa seg den norske tronen i oktober samme år, og var konge av Sverige frem til sin død i 1907.\n\nBildet er fra da Oscar II gjennomførte den høytidelige åpningen av Stortinget i 1903.\n\nFoto: L. Szacinski/Oslo Museum

Hårek Elvenes
2023-07-06 20:08:59

Willys Jeepen til broderen er et godt alternativ, når sykkelen trenger en hviledag😄👍!

Hårek Elvenes
2023-06-08 19:17:42

Møte med troppsjefen etter 45 år!

Hårek Elvenes
2023-06-08 14:31:57

POLITISK SAMARBEID FOR Å TRYGGE LANDET\n\nForsvarssjefen har lagt fram et ambisiøst fagmilitært råd (FMR). Vi ser at FMR og Forsvarskommisjonens rapport trekker i samme retning, med anbefalinger om innretning av Forsvaret og betydelig økonomisk opptrapping de neste årene.\n\nDet er også en kontinuitet fra tidligere langtidsplaner. Materiell og våpensystemer som ble vedtatt anskaffet i tidligere planer, eksempelvis kampfly og maritime overvåkingsfly, begynner nå å gi god effekt på Norges forsvarsevne. Som forsvarssjefen peker på, vil den sikkerhetspolitiske utviklingen vil kreve mer av oss de neste årene.\n\nPå bakgrunn av den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen, og den økonomiske opptrappingen som kreves, gjentar vi den...

Laster...
Laster...