Beta
Søket ga 216 treff
Hårek Elvenes
2019-11-18 10:15:16

DET ER PAYBACK-TID TIL FORSVARET Skriver i Nettavisen. Dersom forsvarsbudsjettet skulle hatt samme utvikling som resten av statsbudsjettet siden 1990, ville forsvarsbudsjettet ha vært i underkant av 100 mrd. kroner i 2020. Forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet ville utgjort 5,5 prosent og utgjort 2,6 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). Til sammenlikning utgjorde forsvarsbudsjettets 6,7 prosent av statsbudsjettet i 1990 og 3,0 prosent av BNP. Fram til 1990 fulgte forsvarsbudsjettet utviklingen i den norske økonomien. Gitt bortfallet av den kalde krigen og tøværet på 1990-tallet var det forståelig at forsvarsbevilgningene fikk redusert vekst. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er nå en ganske annen. Verden...

Hårek Elvenes
2019-11-10 09:49:42

Fregatten KNM Otto Sverdrup klar for utseiling fra Tromsø for tokt i Barentshavet.

Hårek Elvenes
2019-11-06 21:12:23

Nå er den her❄️❄️😄. Kunstsnø eller naturell, spiller ingen rolle!!

Hårek Elvenes
2019-11-06 20:16:05

De nye kampflyene har en formidabel kampkraft, og er nå klare til å løse oppdrag.

Hårek Elvenes
2019-11-05 21:15:55

Økte forsvarsbudsjetter gir mer arbeid for forsvarsindustrien i Norge!

Hårek Elvenes
2019-11-05 19:30:16

Skriver i Dagbladet i dag om forholdet mellom Norge og Russland.

Hårek Elvenes
2019-11-05 15:42:09

Skriver i Dagbladet i dag forholdet Norge - Russland. Russlands opptreden de siste årene er mange henseender fullstendig uakseptabel. Men begge land har et felles ansvar for holde døra på gløtt for hverandre og viderføre et fredlig naboskap.

Hårek Elvenes
2019-11-01 15:13:54

En videreføring av 2bn må kombineres med flere soldatinnrykk i året, og trekke rekruttutdanningen ut avdelingen. Det er nødvendig for å øke 2bn tilgjengelighet og operativ evne. I dag er 2bn ikke operativ for store del av året. Det tar tid å utdanne soldater!

Hårek Elvenes
2019-10-25 15:18:52

Russland og Norge har en gjensidig interesse av å vare på et fredelig naboforhold. Det krever gjensidig respekt og forutsigbar adferd. Russlands offensive militærøvelser i våre nærområder og forsøk på å splitte samholdet i Europa og NATO med med fullstendig uakseptable metoder skaper utfordringer i naboforholdet.

Hårek Elvenes
2019-10-24 17:08:32

Hæren forsterkes i Finnmark. Oppbyggingen av et sterkere nasjonalt forsvar er kommet godt i gang. Steg for steg blir forsvarsevnen bedre. Og forsvarssjefen har gitt et godt faglig råd for den videre oppbyggingen av et sterkt nasjonalt forsvar.

Hårek Elvenes
2019-10-23 20:09:07

Redaktører bør forholde seg til fakta. Hvis ikke, bør de konfronteres med fakta. I dag var det helt nødvendig. Les mer:

Hårek Elvenes
2019-10-23 15:57:43

Skriver i dag om frigjøringen av Finnmark. Russland og Norge har en sterk interesse av å vare på et fredelig naboforhold. Det krever gjensidig respekt og forutsigbar adferd. Forholdet mellom Russland og Norge har opplevd både tøvær og skydekke. Russlands opptreden de siste årene har dessverre skapt utfordringer i naboforholdet.

Hårek Elvenes
2019-10-22 22:20:36

Byrådet i Oslo spiller høyt. Viktige samferdselsprosjekter i Osloområdet kan havarere. Uholdbart! Det rødgrønne byrådet gjør bla. alt for å forpurre ny E18. Her blir det kamp!

Hårek Elvenes
2019-10-16 14:51:23

Norge har arbeidet aktivt for mer samtrening med våre allierte. Nå melder resultatene seg. Allierte trener mer i Norge. Norge har NATOs beste «klasserom». Store øvingsområder og barskt klima. Les mer:

Hårek Elvenes
2019-10-14 15:36:33

Skriver i Dagbladet i dag: NATO har vunnet freden i 70 år, uten krig. Oppslutningen om NATO i Norge er rekordhøy. Betryggende! Verken freden eller oppslutningen kan tas for gitt.

Hårek Elvenes
2019-10-14 10:14:45

NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg inntar talerstolen på NATO’s parlamentariske forsamling. Vil han si noe om Tyrkias militæaksjon i Syria?

Hårek Elvenes
2019-10-14 08:54:03

Skriver i Dagbladet i dag. Ethvert land bedtemmer suverent sin egen allianse tilhørighet. Det gjelder de tidligere østblokk-landene såvel som Norge. Noe annet er fullstendig uakseptabelt, ikke minst for Norge med Russland som nærmeste nabo.

Hårek Elvenes
2019-10-13 12:35:38

Teknologien driver det grønne skiftet!! Ikke skam...😉.

Hårek Elvenes
2019-10-12 09:33:08

Møte i NATO’s parlamentariske forsamling i helga. Hyggelig å kunne fortelle våre allierte at oppslutningen om NATO i Norge er rekordhøy. Norge trenger NATO og NATO trenger Norge.

Hårek Elvenes
2019-10-11 11:57:51

VERDEN TRENGER FLERE SLIKE STATSLEDERE (NTB) Etiopia statsminister Abiy Ahmed har skapt håp for folk i regionen, mener Høyres Hårek Elvenes. – En statsleder som verden trenger flere av, sier Elvenes, som er medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Han påpeker at Ahmed har vist vei og mot. – Gjennom regionalt diplomati, og særlig fredsavtalen mellom Etiopia og Eritrea, har han skapt håp og fremgang i regionen, sier han til NTB. (©NTB)

Laster...
Laster...