Beta
Søket ga 345 treff
Hårek Elvenes
2021-04-09 10:59:48

Oppbyggingen av Finnmark landforsvar er en av regjeringens viktigste forsvarspolitiske satsinger. Etter at Porsangmoen har stått bortimot tom i mange år, fylles nå leiren igjen med militær kampkraft. Oppbyggingen av Porsanger bataljon pågår for fult, og leiren skal oppgraderes for om lag halvannen milliard kroner. Flere hundrede soldater og befal har inntatt leiren som igjen syder av militær aktivitet, etter nærmere 20 år i møllpose.

Hårek Elvenes
2021-03-31 15:21:00

VÅR PLIKT OG RETT TIL Å FØLGE RUSSISK AKTIVITET I NORD Kommenterer til NRK: Venstresiden har en retorikk som tidvis ligner mer på den talemåten man av og til hører fra Kreml. Det dreier seg ikke om å rope, ulv, ulv, men å ha en god situasjonsforståelse i nordområdene og forholde seg deretter.

Hårek Elvenes
2021-03-26 16:19:29

45 mrd til nye ubåter! For noen år siden klarte en konvensjonell ubåt å snike seg helt inn på skuddhold av en større amerikansk styrke med hangarskip og overflatefartøy med til sammen 7500 manns besetning. – «Jeg vet ikke om noe annet konvensjonelt våpensystem hvor 25 mann kan utgjøre en så stor trussel mot så mange», uttalte daværende sjef for ubåt-våpnet.

Hårek Elvenes
2021-03-26 10:22:27

Norsk forsvarsindustri hanker stadig inn nye oppdrag. Kongsberg Defense & Aerospace har sikret en ny milliardkontrakt med Lockheed Martin. Avtalen inkluderer levering av F-35 haleror, framkant av halefinne og skrogpaneler for mer enn 500 fly, og har en verdi på 1,75 milliarder kroner. Produksjonen av delene skal foregå frem til 2025 ved Kongsbergs produksjonsanlegg.

Hårek Elvenes
2021-03-23 21:16:30

Anskaffelsen av fire nye ubåter vil få stor betydning for norsk forsvarsindustri gjennom gjenkjøpsavtaler. Men først og fremst vil nye ubåter øke Forsvarets kampkraft betydelig.

Hårek Elvenes
2021-03-23 14:26:34

Norge har inngått ubåtkontrakt til 45 milliarder kroner i dag kl 14:21av NTB DEL Kontrakten med tyske ThyssenKrupp er sluttført, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB. Da Stortinget godkjente kjøpet i 2017, var kostnadsrammen på 41,4 milliarder kroner. Den har steget til 45 milliarder, opplyser Forsvarsdepartementet. Anskaffelsen skjer i samarbeid med Tyskland. Kontrakten er sluttført, men foreløpig ikke signert, ifølge Bakke-Jensen. Planen er at de nye ubåtene skal fases inn fra 2026, mens de gamle fases ut fra 2028.

Hårek Elvenes
2021-03-15 16:25:17

Skriver i Nationen. I disse dager er det 50 år siden Borten-regjeringen gikk av. Med Senterpartiet på laget fikk borgerlig side gjennomført god politikk og viktige reformer. Borten-regjeringen endret for å forbedre.

Hårek Elvenes
2021-03-15 10:06:10

Skillet mellom krig og fred er blitt mer uklart. I gråsonen benyttes sammensatte virkemidler som rammer på tvers av samfunnssektorer. Derfor har regjeringen fremmet langtidsplanen for forsvarssektoren og Samfunnssikkerhetsmeldingen samtidig. Skriver om dette i dag:

Hårek Elvenes
2021-03-03 15:27:09

Regjeringen satser på den nasjonale cyberkompetansen som er lokalisert på Innlandet. Les mer:

Hårek Elvenes
2021-02-27 17:17:48

PST har advart mot spionasje på norske universitet og forskningsinstitusjoner fra Kina, Russland og Iran. Her er det grunn til å følge med å skjerpe årvåkenheten!

Hårek Elvenes
2021-02-25 16:14:23

Høyre i regjering har sørget for at gjeldende Langtidsplan for forsvaret er fullfinansiert. Det vil også den neste bli med Høyre i regjering. Derfor er det rom både for nye stridsvogner og langtrekkende presisjonsild til Hæren. Svarer forsvarsanalytiker John Berg i Nordnorsk Debatt:

Hårek Elvenes
2021-02-24 18:06:33

Når både Nato og EU utvikler sin forsvarspolitikk, er det avgjørende at de ikke løper i beina på hverandre. Skriver i Forsvarets Forum. Les mer

Hårek Elvenes
2021-02-22 16:20:51

Det skal investeres store summer i nytt materiell i Hæren de neste årene, bla nye stridsvogner.

Hårek Elvenes
2021-02-19 16:24:21

Svarer i Nordnorsk Debatt hovedtillitsvalgt i Hæren Pål Nygaard. Store nye materiell investeringer skal gjennomføres i Hæren, og Hæren skal bli større. Dette burde glede Nygaard!

Hårek Elvenes
2021-02-16 14:40:57

Nye kystvaktfartøy leveres på løpende bånd fra neste år:

Hårek Elvenes
2021-02-15 14:17:22

Svarer Tormod Heier i Klassekampen i dag. Kremls forståelse av randstatenes rettigheter, og grunnleggende prinsipper i Folketetten er uforenelige. Norsk politikk er ikke å legitimere Kremls forståelse.

Hårek Elvenes
2021-02-13 18:47:52

God måling😄! Inspirerende før starten på den lange valgkampen👍! Et slikt valgresultat vil gi Høyre syv representanter på Stortinget fra Akershus, i dag seks.

Hårek Elvenes
2021-02-04 13:31:03

Svarer Tormod Heier i Klassekampen i dag. Skal Norge endre kurs i forsvars-og sikkerhetspolitikken for å tekkes Russland? Hvor vil du egentlig, oberstløytnant Heier?

Hårek Elvenes
2021-01-27 10:45:43

Skriver i Nationen: For Norge eksisterer det ikke noe sikkerhetspolitisk alternativ til USAs sikkerhetsgaranti. Norges sterke bånd til USA er historisk, kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk begrunnet🇳🇴🇺🇸. Det er ingen grunn til å slakke på båndene til USA etter mobbens storming av Kongressen. Tvert imot. NB! Bildet illustrer IKKE poenget😄!

Hårek Elvenes
2021-01-20 18:59:05

Gloster Gladiator, et krigsfly av de helt sjeldne som deltok i luftkampene over Fornebu, er berget for etterslekten. Høyre har vært en sterk pådriver på Stortinget!

Laster...
Laster...