Beta
M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:53:46

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe @jantoresanner Mener helt oppriktig ikke å bruke en stråmann. Men dersom det er grunnleggende, så bør jo man være enda mer bekymret for skoler som har mange barn under bekymringsgrensen i lesing og regning over tid - det vitner nettopp om at man sliter med trivsel, inkluderende fellesskap m.m

Tage Pettersen
2019-11-20 21:49:27

@LostViking9 @RobBarl @Goitericus Hvis du leser det ut av mitt ja til EØS/EU så er du bare usaklig. Det har aldri vært gjort så mye med skolesystemet for å fange opp alle som de siste årene. Feks tidlig innsats, skolehelsetjeneste, yrkesfagløft, økt stipend og økt lærlingetilskudd.

Tage Pettersen
2019-11-20 21:42:33

@magnusschaft De skattefordelene gjelder også hockeyspillere, men vi har vel ikke lag nærme nok grensen.

Tage Pettersen
2019-11-20 21:41:13

@LostViking9 @RobBarl @Goitericus Om du ikke gjorde det så godt på skolen så skriver du tydelig og korrekt nå. Budskapet er mottatt.

Tage Pettersen
2019-11-20 21:33:09

@Tingnett Min argumentasjon = retorikk og din = fakta. Ingen grunn til å diskutere mer da 😉

Tage Pettersen
2019-11-20 21:32:09

@Zueignung @HNesevis Se på kartet.

Tage Pettersen
2019-11-20 21:31:09

@LostViking9 @RobBarl @Goitericus Takk for den 😉

Tage Pettersen
2019-11-20 21:29:29

@magnusschaft Ha ha. Svensker er utlendinger god som noen. De kan ha så mange de vil bare ikke med seg på kamp samtidig.

Tage Pettersen
2019-11-20 21:27:55

@StianRB @lottstift @Trinesg @Trettebergstuen Liechtenstein sa på møte i dag at deres casinoer bidrar til ekstra stort overskudd på nasjonalbudsjettet 😉

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:24:28

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe Noen har kanskje det. Mange har nok behov for å følge utvikling over tid og stille politikerne til ansvar for sine prioriteringer. Skoleeier har i hvert fall nytte av der dersom de skal jobbe med kvalitetsutvikling, sammen med lærere og skoleledere.

Nikolai Astrup
2019-11-20 21:24:04

@snorrevalen Enig i at det er viktig. Fagfornyelsen er et bidrag til det, der både digital dømmekraft og digitale ferdigheter vektlegges. Men det trenger man ikke egen smarttelefon når man er 7-8 år for å opparbeide seg.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:21:50

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe @jantoresanner Der er vi uenige. Skolen har ikke oppfylt sitt samfunnsoppdrag dersom elever ikke mestrer grunnleggende ferdigheter. Det er en klar sammenheng mellom nasjonale prøver i 5 og 8. klasse, grunnskolepoeng etter 10. klasse og frafall i videregående skole.

Jon Helgheim
2019-11-20 21:21:45

@ipto1 Såså.. hun hater nok ingen, men er tilbøyelig til å påstå at andre gjør det.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:19:19

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe Så er jeg enig i at det finnes uprofesjonelle skoleeiere som for ofte bruker kartleggingsprøver som et mål i seg selv, og det bør man vi jobbe med. Men debatten om man overhodet skal åpenhet om faglige resultater og en aktiv skoleeier, mener jeg er feilslått.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:16:35

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe Nei, «støtte opp» betyr å se utvikling over tid på ulike indikatorer, støtte opp med ressurser, kompetanseheving og bedre skoleledelse. Det skal også sikre at lærere ikke står alene med alt ansvaret i et klasserom. Så er jeg uenig i at lesing, skriving og regning er smale mål.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:09:06

@thomjam @simenspurkland @SonjaToppe Tillit og ansvar henger sammen. Å mene at skoleeier må følge med og støtte opp skoler som har større utfordringer over tid, er ikke det samme som å «mistenkeliggjøre» en hel profesjon. Det er å anerkjenne at det er forskjeller i skole-Norge, og at skole er et lagspill.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:05:21

@simenspurkland @SonjaToppe Et mer interessant spørsmål er derimot hvordan skoleeier, skoleledere og lærere sammen bør analysere og følge opp kartleggingsprøver og utvikling over tid. Jeg skulle ønske det var en debatt, og ikke om det skal være åpenhet eller ansvarliggjøring av skolene overhodet.

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 21:02:43

@simenspurkland @SonjaToppe Jeg skjønner ikke motsetningen dere tegner opp her. Det har betydning hva skoleeier prioriterer og hvordan de følger opp. Det er mitt hovedpoeng. Også er selvsagt kvalifiserte lærere i gode profesjonsfellesskap viktigst for elevenes læring, og derfor har det vært en hovedsatsning

Jon Helgheim
2019-11-20 20:26:29

@trengerkaffe @Tinyhorsee @atlings Du får holde deg til en tweet pr svar, så skal jeg svare deg😊

M Tybring-Gjedde
2019-11-20 19:02:41

Naivt å omtale smarttelefonen som «bare en dings». De mektiske selskapene i verden er Apple, Microsoft, Facebook, Google - smarttelefonens innhold er rigget for å svekke konsentrasjon. Det påvirker barns utvikling. Anbefaler å følge @tristanharris: https://t.co/EMW6VKLC9Z #dax18

Laster...
Laster...