Beta
Jan Tore Sanner
2022-03-02 09:37:53

Nok en gang har Russland angrepet et naboland og Putin har nok en gang valgt krig foran fred og demokrati. Russland prøver igjen å endre landegrenser, tilknytning, politikk og historie med militærmakt. \n\nVi står sammen med Ukraina, våre allierte og Europa i kampen for frihet og demokrati. 💙💛\n\nNå er ukrainere på flukt fra krigen som herjer i hjemlandet. Det er flyktningekrise i Europa. Vi skal bidra til å finne en europeisk fellesløsning og vi skal ta vår del av ansvaret.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-03-02 09:34:44

Sivile dør på grunn av Putin-regimets beslutning om å invadere. Det er på tide at makthavere stilles til ansvar og straffes for angrepskrig.\n\nRødt fremmer derfor forslag om å innføre en lov som gir Norge mulighet til å starte etterforskning og utstede en internasjonal arrestordre mot Putin for brudd på Roma-vedtektenes forbud mot angrepskrig.\n\nVi fremmet dette forslaget også i 2020, men da fikk vi liten støtte. Professor i folkerett Terje Einarsen mener det er flaut for Norge at Stortinget ikke stemte for forslaget den gangen. \n\n- Det er viktig at alle statsledere vet at de vil bli holdt ansvarlig for angrepskrig,...

International Energy Agency (IEA) har vedtatt å frigjere 60 millionar fat olje frå beredskapslager i medlemslanda som følgje av situasjonen i Ukraina. På eit ekstraordinært ministermøte tysdag sa Marte Mjøs Persen at det viktigaste Noreg kan gjere i denne situasjonen er å halde oppe ein stabil olje- og gasseksport.

Helge André Njåstad
2022-03-02 09:27:05

FrP har alltid ment at flyktninger hjelpes best i sine nærområder. Vår innvandringspolitisk talsmann Stortingsrepresentant Erlend Wiborg har presentert FrP sine forslag:\n\n- Bevilge 5 milliarder kroner fra bistandsmidlene til humanitær hjelp i nabolandene for å håndtere potensielt enorme flyktningstrømmer \n\n- Gi ukrainere midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Dette er personer fra samme kulturkrets som med litt norskundervisning raskt kan bidra i samfunnet her. \n\n- Bruke hele flyktningkvoten på ukrainske barn, funksjonshemmede og eldre. Norge må derfor stoppe mottak av flyktninger fra andre steder i verden, da nærområdene våre må prioriteres.\n\n- Bidra med norsk personell til nabolandene for identifisering av...

Roy Steffensen
2022-03-02 09:26:26

@evmen Det er da mange som ikke har vært enig med Frp når vi over år har snakket om først og fremst nærområder.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 09:10:42

@realbert96 Da har vi snakket forbi hverandre! Som sagt er min opplevelse nå at vi får en hysterisk pro Nato-tilstand, der det å være mot norsk tilknytning stemples som illegitimt.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 09:01:34

RT @palanger: Rødt og SV er mot norsk NATO-medlemskap og å sende våpen til Ukraina. Arbeiderpartiet er uenig, men jeg har stor respekt for de demokratiske rundene som de nå har hatt for å vurdere så alvorlige spørsmål. Uenighet øker sannsynligheten for at vi treffer rett beslutning

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:35:14

@DankNoggles @eivindtraedal @roysteffensen @MortenMyksvoll Ja, men da må jo Nato-tilhengerne legge fram en realistisk plan for et annet Nato. Der USA aksepterer at du sier nei til dem og likevel er villig til å forsvare oss. Det tror jeg dessverre bare er en ønskedrøm.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:34:20

@DagIdarJ «Full sprekk» er å ta hardt i, tror jeg. Men kanskje dekkende akkurat for Indre Østfold! Så tror jeg det politiske spillerommet for Rødt og SV vil forbli stort. Ingen av disse partiene har vokst seg store på Nato-motstand, akkurat.

NHOs Kompetansebarometer viser at 66 prosent av bedriftene her i Østfold melder om mangel på kompetent arbeidskraft. Dessuten melder NHO Viken Oslo at nesten 50 prosent av deres medlemsbedrifter sier at dette har ført til tapte kunder.\n\nDette viser at kompetansepolitikk, arbeidspolitikk og næringspolitikk går hånd i hånd.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:32:18

@eivindtraedal Kjepphest: folk må slutte å tro at alle som blir til stein i sola og ligger under bruer og venter på bukker er troll. Trolling handler om å terge folk opp for moro skyld.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:30:00

@realbert96 Ja, dette er egentlig poenget mitt oppsummert. I våre dager prøver noen å gjøre «nei til Nato» til et illegitimt standpunkt av typen rasisme. Vi har lover som vi dømmer Sian etter for ytringene deres. Det er en forskjell på det og på Nato-motstand.

Tage Pettersen
2022-03-02 08:28:40

Jo idrett er politikk. Alt er politikk, men ikke partipolitikk. https://t.co/wgxQAoZxYw

AnetteTrettebergst.
2022-03-02 08:27:29

RT @Haugsbakken: 30 millioner kroner for å styrke norsk filmproduksjon og for å fremme kinobesøk. 😃@Trettebergstuen \n\nhttps://t.co/3H5g3XiG…

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:19:20

@sveur @eivindtraedal @roysteffensen @MortenMyksvoll Takk for ditt bidrag til uenighetsfellesskapet!

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:18:41

@eivindtraedal @roysteffensen @MortenMyksvoll Nei, for «troverdig forsvar av egne grenser» er samme påstand som «god skolegang» eller «fint vær». Så vil og bør det alltid være uenighet om hva som skal til for å ha et troverdig forsvar, tenker jeg.

Mímir Kristjánsson
2022-03-02 08:12:19

@eivindtraedal @roysteffensen @MortenMyksvoll Nettopp! Neida, men det er to helt ulike ting. Det er vel ikke en reell uenighet å være for eller mot «god skolegang». Fint om 100 prosent er enige i påstanden «krig er dumt» eller «Norge bør være trygt» også. Men å være for eller mot Nato er ikke i den kategorien.

Sofie Marhaug
2022-03-02 08:09:48

«Trodde du norske myndigheter skulle utforske handlingsrommet i EØS-avtalen for å ta demokratisk kontroll over strømprisene – eller bekjempe sosial dumping?» \n\nNå utforskes det berømmelige handlingsrommet for å dumpe gruveavfall i norske fjorder:\n\nhttps://t.co/1vdwBJAHCo

Kari Elisabeth Kaski
2022-03-02 07:59:25

Landsstyret i SV hadde i går kveld møte for å avgjøre SVs syn om å bidra med våpen til Ukraina, og konkret om vi skal støtte regjeringas forslag om å bidra med 2000 panservernvåpen til Ukraina. \n\nDet var et knapt flertall for å gå mot den avgjørelsen. Jeg må for min egen del si at jeg argumenterte for at SV skulle støtte dette våpenbidraget. Russland bruker nå klasevåpen i Ukraina, jeg mener ukrainerne burde få hjelp til å forsvare seg.\n\nNå pågår det en angrepskrig starta av et fascistisk regime på vei mot diktatur, Russland, mot et demokrati, Ukraina. Og jeg...

Lars Haltbrekken
2022-03-02 07:58:38

Hører @frp_no vil øke produksjonen av gass. Det tar 10-15 år. Det de ikke vil er å frigjøre gass som i dag brukes på plattformene i gasskraftverk. Kanskje de nå vil innse at det er smartere elektrifisere plattformene og sende gassen til en langt mer effektiv bruk i feks Tyskland

Laster...
Laster...