Beta
Søket ga 92 treff.

Eg oppmoder alle å lese min partikollega i Vaksdal sitt innlegg.

Tennene er en del av kroppen og derfor starter nå arbeidet med hvordan en tannhelsereform kan se ut! Vi har allerede sørget for billigere tannhelse for 21 og 22 åringer og raskere hjelp til noen av de som trenger det mest (personer med traumer og tannlegeskrekk blant annet).\n\nTannhelseutvalget blir satt ned som en direkte konsekvens av budsjettavtalen med SV og nå skal vi kjempe videre for at tennene skal behandles likt med resten av kroppen!

Straum er enkelt. Det er ei ledning inn i huset og berre ein slags elektroner. Det andre prinsippet som også er enkelt er prinsippet som vi blir mint om kvar gong bi flyg. Sørg for å ta på di eiga maske før du hjelper andre. Det er ikkje usolidarisk å sørge for nasjonal forsyningssikkerheit før ein eksporterer overskottet, det er ei plikt i eit sivilisert og velorganisert samfunn.

I dag gjentek NHO direktør Almlid at dei nye eksportkablane ikkje er så viktige for dei høge straumprisane, berre 10% av årsaka. Må innrømme at eg etter kvart har mista tillit til denne påstanden. \n\nPå Motvindfestivalen i Haugesund sa professor Anders Skontoft at det er gjennomført masterstudier ved NTNU som konkluderer at minst 25% av prisveksten har si årsak i den auka eksportkapasiteten med dei to siste kablane. \n\nDet er over dobbelt så stor samanheng som NHO sjefen påstår. 😳\n\nMed rein marknadsstyring flyt krafta dit den er best betalt. Kven snakkar om arealbehovet og konsekvensane av effektkøyring av vasskraftverk med...

Skal tette hull i velferden

SV og regjeringen går sammen om tannhelseutvalg med radikalt mandat

Nå haster det, vi må få bukt med strømkrisa! Husholdninger, bedrifter og fagbevegelse ber om mer politisk kontroll over krafta!

Det skal byggjast nye utslippsfrie ferjer som skal gå over Vestfjorden i Lofoten. \n\nSV meiner det er svært viktig at norsk verftsindustri får vere med å utvikle framtida sine båtar og ferjer. \n\nDet er folka på dei verfta som får bygge båtane som utvikler kompetansen. Difor er det svært viktig at anbuda vektlegg kvalitet og ikkje berre pris slik at Norske Verft kan hevde seg i konkurransen. \n\nDet er også eit viktig poeng med nærleik når det trengst vedlikehald og reparasjoner. \n\nTorsdag var eg på kaia i Bodø og såg eit par av ferjene som går over Vestfjorden. Det rauk...

Sjåast i Haugesund Ingrid. Vi gir oss ikkje.

Russland har truet med å trykke på den røde knappen og Iran har aldri vært nærmere å lage atomvåpen. Sv støtter atomvåpenforbudet. Norge må stå i spissen for nedrustning og fred. Aldri mer Hiroshima!

Lett tilgang til lån kan føre mange ut i ei gjeldsfelle.

SV krever nye tiltak mot strømprisene

SV krever nye hastetiltak mot de høye strømprisene, men regjeringen sier nei til sin nærmeste samarbeidspartner.

I år blir studentene fattigere. Sånn kan vi ikke ha det. Studiestøtten må økes!\n\nArbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på at studentene skulle få økt kjøpekraft, nå skjer det motsatte. Om studiestøtten ikke økes så er det et klart løftebrudd. \n\nhttps://www.nrk.no/norge/vil-gi-studentene-tre-ganger-mer-enn-lonnsoppgjoret-1.16055229

Dei høge straumprisane er resultatet av ein villa politikk. \n\nFleirtalet på Stortinget lar EU-marknaden bestemma prisane. Fleirtalet har lagt til rette for at det skal skje gjennom nye utanlandskablar og tilslutning til EUs energiunion (Acer). \n\nFor eit år sidan åtvara eg mot denne politikken, då prisen var oppe i 1 kr per kilowattime. \n\nI dag er det endå større grunn til å ta tilbake kontrollen, og erstatta marknadsstyring med demokratisk styring.\n\nEg bruker sterke ord i Stavanger Aftenblad i dag. Høge straumprisar er ille nok i seg sjølv. Ei Ap-leia regjering som nektar å driva sosialdemokratisk politikk er kanskje endå verre.

SV krev at det blir teke grep for å møte straumpriskrisa i sør Norge, men regjeringa seier nei.

Og dette er grunnen til at SV er så imot dumping av gruveavfall i sjøen.

SV har prøvd å stanse gruvedeponi i fjorden frå Stortinget i mange år, men ikkje fått fleirtal for det. Når den politiske handsaminga er ferdig er det kun retten som kan gripe inn - og berre dersom saksbehandlingsfeil som kan gjere vedtak ugyldige. No har Naturvernforbundet og Natur og ungdom bestemt seg for å ta saka til retten for å prøve departementet son lovpraksis. Det er viktig å prøve alvorlige miljøsaker for retten, slik at offentleg forvaltning skjerper seg og ein ikkje får ein kultur for å godta store miljøøydeleggingar.

Fra i dag får alle førsteklassinger et gratis tilbud i SFO, over hele landet! SVs budsjettseier sørger for at alle barn skal få være med, og familiene deres få bedre råd!

Vi må stå sammen mot hatet som skaper volden. I ord, i tanke og i handling. Aldri glemme. Aldri tie. ❤️🌹

Meld frå om skadeplantar i naturen

 

Alle skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter!
Laster...
Laster...