Beta
Søket ga 434 treff.

Siste veka i September og vi er godt i gang med arbeidet i Stortingsgruppa 😊❤️💚\nDet fine med jobben som Stortingsrepresentant er å få møte så mange dyktige og engasjerte menneske. \n\nDenne veka har kommunalfraksjonen hatt fleire møter med friviljuge organisasjoner på flyktninge og integreringsfeltet. \n\nÅ få høyre om alle gode tiltak som blir drive fram av eit brennande engasjement for innvandrere og deira kvardag er inspirerande. For kvar krone staten brukar på friviljuge og ideelle organisasjoner får vi mangfaldig igjen. Utfordringa er å greie å lage føreseielege rammer for statstilskota på ein måte som gir kontinuitet. \n\nI dag hadde eg...

6 av 10 har liten tillit til at Solberg la fram aksjeopplysningene så fort som mulig

6 av 10 har ikke tillit til at opplysningene om aksjekjøpene til Sindre Finnes ble lagt fram så raskt det var mulig, viser en fersk undersøkelse fra Norstat.

Kulturrådet hadde sin andre konferanse i ein serie på tre om Sannhets og forsoningskommisjonens rapport på Dramatikkens hus i Oslo 21 september. Situasjonen til samisk , kvensk og skogfinsk språk og kultur vart sett på agendaen. Fornorskningspolitikken som har vore ført opp igjennom tida har virka - difor haster det å ta politiske grep som kan hindre at språk og kultur går tapt. \n\nI forkant SV sitt Landsstyremøtet i helga inviterte Samepolitisk råd landsstyret og SV sine stortingsrepresentanter til foredrag om «Sannhets og forsoningskommisjonens rapport» ved kommisjonen sin leder, Dagfinn Høibråten. \n\nDet var Kirsti Bergstø m.fl. i SV som i...

Desse folka i UL Fram heime er det berre å ta av seg hatten for 🤩💚❤️Det gjer seg ikkje sjølv.

Vi må stanse naturtapet😊❤️💚\nEg heier på dei som vil verne Førdefjorden mot fjorddeponi. \n\nNorge er eitt av 2-3 land som tillet fjorddeponi. Mange av fjordane våre er hardt belasta frå utslepp frå Industri over lang tid, men Førdefjorden er ikkje av dei, den er ein av dei reinaste og friskaste fjordane i Norge. Difor er det ekstra skadelig at det er gitt løyve til nedsklamming. Gytefelt for raudlista blålange er trua. \n\nVi har berre så vidt starta kartlegging av fjordsystema, og vi har alt for lite kunnskap og respekt for det desse fjordane, livet og økosystema som finst der. Marine...

Finst ikkje bedre plass å bo🤩

Det går eit jordskjelv gjennom norsk politikk knytt til habilitet og aksjehandel.\nOg på mandag starter rettsaka om fjorddeponi i Førdefjorden.

Åslaug Haga vil fylla eit bøtte utan botn

At leiar i Fornybar Norge, Åslaug Haga, ikkje er bekymra for naturverdiane og livsgrunnlaget som vil gå tapt, er tydeleg. Men vindkraftforkjemparane har også eit anna problem: Teoriane deira stemmer ikkje.

Mykje å gle seg over rundt om i landet for SV. Dette er til stor inspirasjon inn i dei neste to års. 😊❤️💚

Dette lover bra i Rauma🤩❤️💚👏👏

Kulturnæringa må prioriteres

No er det 700 dager sidan Fosen dommen då samiske reinbeitedistrikt vann over staten i Høgserett og fekk medhald i at vindkraftkonsesjonen på Storheia var gitt i strid med menneskerettane. \n\nFosensamane har mi fulle støtte. \n\nVi kan ikkje akseptere slike menneskerettsbrot i Noreg.

Ordskifte: Det er ikkje «politiske kjepphestar» men for få hender og midler som er problemet

Nordre arbeider etter reglane for god presseskikk i Ver varsam-plakaten. Meiner du at du er råka av urettmessig avisomtale, oppmodar vi deg om å ta kontakt med redaktøren.

Låg og rettferdig straumpris!\n\nSV vil ha demokratisk kontroll over krafta og straumprisen. I Aftenbladet i dag lanserer partileiar Kirsti Bergstø og førstekandidat i Stavanger Eirik Faret Sakariassen tre grep for å oppnå dette:\n\n1. Eit statleg selskap som omgår kraftbørsen (Statstraum).\n2. Unngå prissmitte frå EU ved at utanlandskablane blir eit eige prisområde.\n3. Eit toprissystem med låg pris for eit normalt forbruk.

Eg er stolt av 1.kandidat for Haram SV , Jenny Alvestad Aarnes. Her er ho klar til debatt på HaNo dagane i dag. Ein debatt ho tok på strak arm. For ein boligpolitikk for folk og ikkje spekulasjon, for gratis SFO, for heile og faste stillinger , for jordvern og meir matproduksjon på norske areal, for klimakutt og ivaretaking av natur. For ei kommune der folk kan arbeide,trivast og leve gode liv med små forskjeller og sterke felleskap. \nGodt valg 😊💚❤️

👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid.\n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling.\n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid.\n\nDet betyr noe hvem som styrer.\n\n#StemSV

Til alle som ikkje har stemt enno og som føler at det ikkje nytter. \n\nHugs at di stemme kan bli avgjerande for kven som skal styrer i di kommune. \n\nEg deler denne teksten av forfatter Gunnar Roaldkvam til ettertanke og motivasjon: \n\nValg å sånn….\n\n« Det handler om å se hvem som har kjempet for hvem som har kjempet imot.\nDet handler om å sitte i sin 5. ferieuke og tenke på hvem som ga deg den - og hvorfor- og ikke minst den fjerde ferieuka og den tredje.\n\nDet handler om å sitte i foreldrepermisjonen og tenke på hvem som kjempet for...

Bruk stemmeretten 😊❤️💚

Hels på Marit!

Hurra!👏👏🤩\n\nEndeleg leverte regjeringa - lånegarantien til AIO avdelings ved Ålesund sjukehus er lova i budsjettet for 2024. \nEg fekk omvisning på AIO avdelinga i november 2022. Det eg såg gjorde meg overtydd om at det var heilt nødvendig at lånegarantien måtte kome raskt. \n\nBedre seint enn aldri. \nEg er skikkeleg letta over at byggearbeidet endeleg kan starte. 😊💚❤️

Laster...
Laster...