Beta
Søket ga 54 treff.
Frank Sve
2022-05-19 12:10:24

Dette framlegget er relativt lite kreativt, og vil slik Samferdselsministeren sa i saka akkurat no i Stortinget, \n\n-IKKJE garantere billigare bompengar. \n\nRegjeringa skal sjå på ferjeavløysingsmidlane, ikkje bompengetakstane, dette er feil av SMP.\n\nDette fordi ferjeprisen auka ca 30% fram til 2021, og er kutta 30% deretter, nivået for ferjeavløysingsmidlane er såleis mest truleg likt.\nDet kjem til å ta lang tid før ei slik vurdering, og med sikkert ny Stortingsbehandling, i denne tida blir folket og næringslivet flådd av bompengar🤨\n\nDet som er verkeleg trist, er at SP, AP, SV og Høgre stemmer ned FrP sitt framlegg om likebehandling av øysamfunnet på...

Frank Sve
2022-05-18 21:21:55

Jada, FrP stiger på målingane 😊\n\n- Raudingane leverer skyhøge straum og drivstoffprisar, auka skattar og avgifter og offentlege inngrep. Forstår rett og slett ikkje kva SP og Vedum driver med😡

Frank Sve
2022-05-18 18:23:04

«Høvdingen» og to hjelper, Silje Hjemdal - Ombudskvinne og meg sjølv 😊\n\nFantastisk flott å ha Carl I med oss på Stortinget, -han er meir som eit «levende» leksikon 🇳🇴👍

Frank Sve
2022-05-17 08:52:45

Gratulerer med dagen og eg håpar alle får ei fin 17 mai feiring.\n\nVi bur i eit fritt, demokratisk og flott land, og vi skal alle feire vår grunnlov som vi fekk og som visast på bildet bak meg her på Stortinget.

Frank Sve
2022-05-14 21:21:48

Dette en kallar «blåmann» ? \n\nLitt «dumt» å få tommelen i vedakløyvaren 🤣🤪\n\nVore for lenge i Oslobygda 😳

Frank Sve
2022-05-13 21:06:04

Då har eg vore i Rindal og sett på «potetåker» av ein veg, og åpent møte i Surnadal der FV65 sjølvsagt var tema samt Todalsfjordkrysdinga.\n\nFlott møte med godt oppmøte 😊\n\nMen, merkeleg korleis SP lova meir pengar til vegvedlikehold og asfalt, når dei no kutta innan desse felta i Statsbudsjettet 😡

Frank Sve
2022-05-12 12:29:19

SP og regjeringa foreslår å leggje ned eldreombudet i Ålesund, dette må vi få stoppa Bård Hoksrud Sylvi Listhaug \n\n- rett og slett ei eldrefiendtlig SP/AP regjering, og dei burde skamme seg 😡

Frank Sve
2022-05-05 23:08:51

Debatten i kveld i NrK der «raudingane» skal auke bompengane med 70%.\n\nEg begynner snart å lure på kva dei har fått i seg desse i regjeringa, MdG og Høgre, \n\n- når dei har gjort eit kjempetabbe med Fornebubanen som skulle koste 4,5 milliard men no har fått ein kostnadssprekk i skandaleprosjektet til 30 milliard kr, så skal dei jammen sende rekninga til bilistane og auke bompengane med 70% 😡\n\n«Vanlige folks tur til å bli flådd av bompengar, skyhøge straum og drivstoffprisar»

Frank Sve
2022-05-04 10:48:10

I dag i spørjetimen, er det «Vedums tall» som igjen er temaet.\n\nEg stiller Vedum spørsmålet om han kan leggje fram kva statskassa har teke inn i drivstoffavgifter så langst i år, med bakgrunn i dei skyhøge drivstoffprisane.\n\nOm eg får svar, neppe🤨\n\nVedum meiner at kutt i drivstoffavgifta er det samme som pengebruk, som vil føre til inflasjon.\n\nKutt i drivstoffavgiftene er kutt i staten sine ekstrainntekter som pengebingen til staten og Vedum slett ikkje har behovet for.\n\nStaten tar no inn meir enn 1000 milliard kr ekstra pga skyhøg olje og gassprisar, høge straum og drivstoffprisar.\n\nBlir spennande og høyre kva »kalkulatoren til Vedum»...

Frank Sve
2022-04-29 15:42:41

Dette er galskap, \n\n-finansiere denne kjempesprekken i gigantprosjektet ved å flå bilistane og el bilistane, som dei egentlig ynskjer å fjerne😡\n\nFrP ynskjer billigare og betre kollektivtilbud og det kan ein jaggu få mykje av i Oslo for snart 30 milliard kr.

Frank Sve
2022-04-29 12:06:44

Sylvi med klokkeklart krav til,\n\n- onkel skrue, finansminister Vedum og SP\n\nKutt straumprisane\nKutt drivstoffprisane\n\n-«Eller kom dokke ut av regjering». 🤨

Frank Sve
2022-04-29 11:37:14

Fantastisk med Landsmøte, \n\n-med ein dyktig partileiar Sylvi i meget god form.\n\nForsvaret må styrkast, for å sikre vår eiga friheit, og dette krev handlekraft, \n\n-ikkje slik som no med ei handlingslamma regjering.

Frank Sve
2022-04-29 08:40:49

Meget god konferanse i Bergen i går, med debatt ang E-134 med arm til Bergen.\n\nEit knallviktig samferdselsprosjekt som vi må gjere alt vi kan for at SP og AP ikkje utsetter og skubba ut i evigheita.\n\nSP sin statssekretær i samferdselsdepartementet var mest oppteken av at alt var så vanskeleg økonomisk, og med fare for inflasjon.\n\n« Høyrer ikkje mykje om fare for inflasjon i alle svindyre klima og miljøtiltaka til regjeringa, slik som 50-60 milliard kr til elektrifisering av sokkelen som er aldeles greinalaust»\n\nE-134 er eit svært viktig Aust- Vest samband som knuter ihop fleire million innbyggjarar, og har svært stor...

Frank Sve
2022-04-28 17:44:18

Flott dette😊👍

Frank Sve
2022-04-27 07:16:49

Veldig bra Sylvi,\n\nHøgre er ikkje berre blitt eit støttehjul til Støreregjeringa, \n\n-men er meir lik MdG i sin iver etter klima og miljøhysteriet, straumkablar til utlandet og å knytte seg ihop med EU.\n\nNorge bør også ta eit oppgjer med EU, vi må ta tilbake makta over eige land!\n\nKva mei er du?

Frank Sve
2022-04-26 18:59:59

Meget godt åpent møte i Vanylven ang Rovdefjordkryssinga, \n\n- stort frammøte, og god innformasjon frå Rovdefjordbrua as og Kystverket, som viser at dette prosjektet bør byggjast raskast råd.\n\nFlott initiativ frå Vanylven FrP😊👍

Frank Sve
2022-04-26 08:25:45

Då er Møreaksen enda eit skritt nærare total skrinlegging, bompengar for »vanlege folk» dobbelt så dyrt som med ferja i dag er sjølvsagt overhode ikkje mulig å leve med for nokon.\n\n348kr tur retur på billigaste måten for ein bil mellom Vestnes og Molde er berre latterlig, \n\n- i tillegg kjem bompengar frå Moa til Sjøholt, Sjøholt til Vik, og Boldønes og forbi Hjelset som tilsaman blir over 500kr\n\n«Nokon som snakkar om bu og arbeidsregion»\n\n- Stopp Møreaksen!

Frank Sve
2022-04-25 14:54:46

«Litt» spenstig utgåve av min tale i Stortinget ang desse greinalause Straumkablane til utlandet, \n\n- på TikTok, som ein eller ann har laga svært så bra må eg nå berre få meine😉

Frank Sve
2022-04-21 22:57:09

I dag var det straumdebatt, og eg vart «litt opptrekt» av å høyre på Astrup i Høgre \n\n-som framsnakka kablane til Europa og all straumen som vi kunne importere derifrå.\n\n- Kva straum frå Europa ?\n\n- Europa har då kraftkrise på grunn av sin eigen dumskap der dei har netta ned sine atom og kolkraftverk, og har gjort seg avhengige av Norsk kraft og gass.\n\nNår skal Høgre slutte med dette miljøfjaset sitt?\n- fleire kablar til Europa, elektrifisere sokkelen og vere Europas batteri?

Frank Sve
2022-04-21 12:23:42

Fremma i dag i Stortinget forslag om å fjerne bompengar tilsvarande ferjebiletten på Nordøyvegen .\n\n- I revidert budsjett gjer regjeringa øysamfunn under 100000 reisande gratis for ferjetrafikken.\nNordøyvegen må sjølvsagt likebehandlast og bompengane kuttast!\n\nReknar med at SP og AP går på eit stort tap i denne opplagte saka😉

Laster...
Laster...