Person / Aktør:
Jenny Klinge
Jenny Klinge
Parti: PF

Innlegg:
Helg Mikkelsen, Talvik i Alta Kommune, har ordet. \n\nHelge er en av mange erfarne pasienter i Alta, Kautokeino og våre distrikter. Han bor i nord - og er avhengig av at helseforetakene er opptatt av pasientene FØRST - Det er jo faktisk for pasientene vi har helsetibud i Norge. Direktører og styrer i foretakene er ikke viktigst - de er kun verktøyene som brukes - og når verktøyer vi har i verktøykassa er for svake eller for dårlige - hva gjør vi da med dem? \n\nSå i dag gir vi ordet til Helge Mikkelsen. Han sier i sitt leserinnlegg følgende: " Jeg savner at dere ( altså ledelsen ved Finnmarkssykehuset) snakker om belastninger som påføres pasientene ved slike reiser. Gjerne de pasientene med korte konsultasjoner på 10-20 minutter. Hvordan tror du, direktør Hope, det er for den alvorlige syke med smerter, fatigue m.m? skriver Helge Mikkelsen, pasient og bruker av tjenester ved Klinikk Alta – men også pårørende."\n\nI dag bør du lese Helge Mikkelsen sin gode analyse. \n\nVennlig hilsen Irene O.

Postet:
2024-01-01 11:06:20

Delt innhold:
– Direktør Hope, har du tenkt over pasientens reisetid og værutfordringer for å få nødvendig helsehjelp?
– Jeg savner at dere snakker om belastninger som påføres pasientene ved slike reiser. Gjerne de pasientene med korte konsultasjoner på 10-20 minutter. Hvordan tror du, direktør Hope, det er for den alvorlige syke med smerter, fatigue m.m? skriver Helge Mikkelsen, pasient og bruker av tjenester...