Person / Aktør:
Tage Pettersen
Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Nå kommer salget av «Kongen av Danmark» til å ta av 😂

Postet:
2023-12-31 22:32:50