Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Hvem kan relatere? 😆

Postet:
2023-12-27 17:00:00