Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Bli med på å utvikle fremtidens politikk! 💙\n\nHøyres programarbeid for stortingsperioden 2025 til 2029 er i gang, og vi trenger din hjelp! Vi skal utfordre oss til å tenke nytt, komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. De utfordringene løser vi best sammen!\n\nSend oss dine innspill på https://forslag.hoyre.no/ og se diskusjonsnotatet i kommentarfeltet👇

Postet:
2023-12-18 11:53:54

Delt innhold:
Hva er viktig for deg?