Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Mens SV og Rødt rygger inn i fremtiden, vil Høyre ha mer vei for pengene.\n\nEtableringen av Nye Veier har gitt mer vei for pengene, og gjort Statens Vegvesen mer effektivt. Det viser en rapport bestilt fra Samferdselsdepartementet. Rapporten bekrefter at Nye Veier bidrar til mer effektivitet, sparte midler for skattebetalerne og styrket trafikksikkerhet. Men fest setebeltet: SV og Rødt vil skrote Nye Veier. Regjeringen freder fortsatt ikke selskapet. \n \nNye Veier, som ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016, ga oss to miljøer som konkurrerer om å bygge vei raskest og billigst mulig. Rapporten kaller kostnadsreduksjonene “bemerkelsesverdige”. Kostnadene er redusert såpass mye fordi Nye Veier har levert godt på sitt samfunnsoppdrag, men også fordi Statens vegvesen i betydelig grad har redusert sine kostnader etter at Nye Veier ble etablert. Denne kostnadsreduksjonen har positive ringvirkninger, og sikrer bedre måloppnåelse i Nasjonal transportplan, spesielt for målene om "reduksjon i antall drepte og hardt skadde" og "enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet." \n \nSelv om vi ser hvor godt det fungerer, vil likevel SV og Rødt skrinlegge Nye Veier. Det samme har regjeringen ved statsråd Nygård hintet om gjennom en evaluering. Noen må fortelle dem at de kjører med håndbrekket på. Å legge ned Nye Veier vil sende en milliardregning til fellesskapet som vil gå utover skole, eldreomsorg og samferdselsutbyggingen i hele landet. \n \nHøyre vil i motsetning til venstresiden bygge videre på Nye Veiers suksess ved å innføre konkurranse også innen drift og vedlikehold. Beregninger fra Nye Veier viser at de kan oppnå en kostnadsreduksjon på tolv prosent sammenlignet med Statens vegvesen. Derfor overfører Høyre i vårt alternative budsjett for 2024, ansvaret for drift og vedlikehold på rv. 13 og hele E18/E39 mellom Langangen og Ålgård til Nye Veier. \n \nSlik får vi mer vei for pengene, og kan bygge ut mer vei og annen infrastruktur i hele landet.

Postet:
2023-12-21 15:08:01