Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Det er foreldre som skal velge hvilken barnehage barna skal gå i, ikke politikerne!\n \nI 2003 skjedde det som er grunnlaget for den norske barnehagemodellen slik vi kjenner den i dag. Et tverrpolitisk storting var enige om at det på kort tid skulle bygges 30.000 nye barnehageplasser. For å få det til skulle man legge til rette for privat utbygging. Kommunene hadde ikke mulighet til å klare dette alene.\n \nDet ble også vedtatt en makspris for barnehage og et likebehandlingsprinsipp, slik at offentlige og private barnehager skulle motta like tilskudd til drift. Dette stimulerte til privat utbygging og det ble åpnet rekordmange nye barnehager i landet på kort tid. Full barnehagedekning var et faktum. Det var en seier for den norske velferdsstaten. Nå er Støre-regjeringen i ferd med å rasere en velferdsmodell som har vært den mest vellykkede i moderne tid.\n \nNorske barnehager drives seriøst uansett eierskap. Likevel går regjeringen til en ideologisk kamp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil la kommunen gi private og kommunale barnehager ulik finansiering. De vil at kommunen skal kunne bestemme hvilken barnehage barnet skal gå i, begrense barnehagenes mulighet til å tilby mat, og bestemme om en privat barnehage skal legges ned.\n \nDette er nok et eksempel på at vi har en regjering som fratar deg og dine nærmeste makten over de viktige valgene i livet: Fritt behandlingsvalg er avviklet, friskolene får dramatiske kutt, valget om hvilken videregående skole du skal gå på er flyttet bort fra eleven og over på fylkeskommunen, og nå vil de svekke foreldrenes valgfrihet i barnehagene. Dette kjemper Høyre mot. Vi vil ha likebehandling av private og kommunale barnehager, og vi vil bevare foreldrenes valgfrihet og et mangfold av ulike barnehager.\n \nGode barnehager er kjempeviktig. Det vi investerer i barna våre når de er små, kan forebygge mye senere i livet. En god barndom med en barnehageplass med kvalitet i innholdet og trygge, kvalifiserte barnehagelærere, er noe av det beste vi kan gi barna våre. Det er også det viktigste vi kan gjøre for å sikre likestilling, og å bidra til at arbeidslivet har tilgang på kompetanse og arbeidskraft.\n \nVi er heldige i Norge som har verdens beste barnehager. Det er høy kvalitet i tilbudet til barna, høy brukertilfredshet hos barn og foreldre, stort mangfold og valgfrihet for familiene. Det er stort sett full barnehagedekning, lav pris, fleksibilitet og tilgjengelighet. Takket være dyktige barnehagegründere og løsningsorienterte politikere kan vi i dag være stolte av hvilke muligheter vi gir barna våre når de får plass i barnehagen. Nå står dette for fall. Forstå det den som kan.

Postet:
2023-12-19 15:37:15

Delt innhold:
Det er foreldre som skal velge hvilken barnehage barna skal gå i, ikke politikerne!\n \nI 2003 skjedde det som er grunnlaget for den norske barnehagemodellen slik vi kjenner den i dag. Et tverrpolitisk storting var enige om at det på kort tid skulle bygges 30.000 nye barnehageplasser. For å få det til skulle man legge til rette for privat utbygging. Kommunene hadde ikke mulighet til å klare dette alene.\n \nDet ble også vedtatt en makspris for barnehage og et likebehandlingsprinsipp, slik at offentlige og private barnehager skulle motta like tilskudd til drift. Dette stimulerte til privat utbygging og det ble åpnet rekordmange nye barnehager i landet på kort tid. Full barnehagedekning var et faktum. Det var en seier for den norske velferdsstaten. Nå er Støre-regjeringen i ferd med å rasere en velferdsmodell som har vært den mest vellykkede i moderne tid.\n \nNorske barnehager drives seriøst uansett eierskap. Likevel går regjeringen til en ideologisk kamp. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil la kommunen gi private og kommunale barnehager ulik finansiering. De vil at kommunen skal kunne bestemme hvilken barnehage barnet skal gå i, begrense barnehagenes mulighet til å tilby mat, og bestemme om en privat barnehage skal legges ned.\n \nDette er nok et eksempel på at vi har en regjering som fratar deg og dine nærmeste makten over de viktige valgene i livet: Fritt behandlingsvalg er avviklet, friskolene får dramatiske kutt, valget om hvilken videregående skole du skal gå på er flyttet bort fra eleven og over på fylkeskommunen, og nå vil de svekke foreldrenes valgfrihet i barnehagene. Dette kjemper Høyre mot. Vi vil ha likebehandling av private og kommunale barnehager, og vi vil bevare foreldrenes valgfrihet og et mangfold av ulike barnehager.\n \nGode barnehager er kjempeviktig. Det vi investerer i barna våre når de er små, kan forebygge mye senere i livet. En god barndom med en barnehageplass med kvalitet i innholdet og trygge, kvalifiserte barnehagelærere, er noe av det beste vi kan gi barna våre. Det er også det viktigste vi kan gjøre for å sikre likestilling, og å bidra til at arbeidslivet har tilgang på kompetanse og arbeidskraft.\n \nVi er heldige i Norge som har verdens beste barnehager. Det er høy kvalitet i tilbudet til barna, høy brukertilfredshet hos barn og foreldre, stort mangfold og valgfrihet for familiene. Det er stort sett full barnehagedekning, lav pris, fleksibilitet og tilgjengelighet. Takket være dyktige barnehagegründere og løsningsorienterte politikere kan vi i dag være stolte av hvilke muligheter vi gir barna våre når de får plass i barnehagen. Nå står dette for fall. Forstå det den som kan.