Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Kompetanseutvikling er nøkkelen til et sterkere næringsliv!\n\nVekst i næringslivet er avgjørende for å opprettholde velferden i Norge. Dette må vi klare samtidig som skatteinntektene fra olje- og gassnæringen går ned, og vi omstiller oss raskt til nye næringer. Sammen med behovet for mer arbeidskraft, er dette sentrale utfordringer som programarbeidet for Høyres stortingsprogram 2025-2029 skal løse. \n \n– Det må bli enklere å skape nye jobber og større verdier de neste årene, sier Henrik Asheim.\n\nHøyres programarbeid er i gang og vi hører gjerne fra deg! Les mer i det første diskusjonsnotatet om arbeidskraft og kompetanse fra Høyres programkomité, og del dine innspill på https://forslag.hoyre.no/

Postet:
2023-12-21 11:49:00

Delt innhold:
Kompetanseutvikling er nøkkelen til et sterkere næringsliv
Kompetanseutvikling er nøkkelen til et sterkere næringsliv Vekst i næringslivet er avgjørende for å opprettholde velferden i Norge. Henrik Asheim, leder av Høyres programkomité, peker på kompetanseutvikling som nøkkelen til et sterkere næringsliv.Henrik Asheim er leder av Høyres programko...