Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Høyres programarbeid er i gang og vi trenger dine innspill! 😊\n \nFor å sikre en bærekraftig fremtid må vi prioritere hardere og være mer innovative. Kostnadene og inntektene i velferdsstaten henger ikke sammen. Offentlige utgifter utgjør nå over 62% av BNP, langt over sammenlignbare land. Vi må handle raskt for å sikre en bærekraftig fremtid. \n \n– Samtidig som flere kommer til å trenge omsorgstjenester fra velferdsstaten, blir vi færre som er i jobb og færre som bidrar med inntekter til velferdsstaten. Da trenger vi å tenke nytt, sier Høyres nestleder Henrik Asheim. \n \nHøyres programarbeid skal finne ut hvilke politiske løsninger som må til for å nå disse målene, og da vil vi gjerne høre dine forslag!\n \nLes mer om utfordringene her 👇

Postet:
2023-12-19 11:15:07

Delt innhold:
Bærekraftig velferd krever hardere prioriteringer
Bærekraftig velferd krever hardere prioriteringer Kostnadene og inntektene i velferdsstaten henger ikke sammen. Henrik Asheim, leder av Høyres programkomité, mener vi må prioritere hardere og være mer innovative for å sikre en bærekraftig fremtid.Henrik Asheim leder Høyres programkomité. Fo...