Person / Aktør:
Høyre
Høyre
Parti: H

Innlegg:
Ærlig talt! Regjeringens motstand mot private tilbydere av barnevernstjenester får alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge i hele landet. En av konsekvensene av regjeringens politikk er at ungdom blir akuttplassert på en sofa på pauserommet til barnevernsvakta. Ikke bare blir tilbudet dårligere - dyrt er det også. Så langt er det brukt 290 millioner kroner på å kvitte seg med kommersielle aktører. Regjeringens politikk virker ikke og barn og unge lider under dette!

Postet:
2023-12-19 15:07:49